Podnět číslo 20071004110711 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20071004110711

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20071004110711 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace jiná
3) Kde začít s řešením Praha, Česko
5) Kdo by měl o podnětu vědět Transparency International.o.p.s. a PODNĚTY.CZ, o.s.
6) Co je třeba udělat Deklarovat záměr spolupráce týmu o.p.s Transparency International s výborem a s vedoucími územních jednotek o.s. PODNĚTY.CZ tím, že:

-o.s.PODNĚTY.CZ umístí na hlavní stránku portálu www.podnety.cz odkaz na internetovou stránku dle požadavku týmu TI, např. PROTIKORUPČNÍ LINKU - http://www.transparency.cz/index.php?lan=cz&id=2935

-o.p.s. TI umístí na svých internetových stránkách odkaz na internetovou stránku dle požadavku sdružení PODNĚTY.CZ, např. na FORMULÁŘ PODNĚTU - http://www.podnety.eu/formular-podnetu

-Zástupci obou týmů se nejméně elektronickým dopisem ubezpečí o potřebě a vůli poukazovat na účel partnerova projektu při každé vhodné příležitosti.
7) Autor podnětu Ing.Arnošt Bednář, předseda o.s.PODNĚTY.CZ, podnety()podnety.cz
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20071004110711
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
02. 11. 2007 předseda o.s.PODNĚTY.CZ navrhl M.Štičkovi formu výměny odkazů.


Ohlásil: -
02. 11. 2007 z reakce vedoucího projektu TI M.Štičky vyplývá:
1.) o spolupráci s o.s.PODNĚTY.CZ nemá vedoucí projektu Transparency Interantional zájem.
2.) Prozatím nehodlá nabídnout uživatelům protikorupční linky ani možnost evidovat obsah jejich sdělení v NÁRODNÍ DATABÁZI OBČANSKÝCH PODNĚTŮ.

Ohlásil: -
08. 10. 2007 upozornění přečetl Stanislav Beránek [beranek@transparency.cz];Petr Prchal [prchal@transparency.cz]; Tereza Danihelková [danihelkova@transparency.cz]


Ohlásil: -
08. 10. 2007 příslibem možné spolupráce, zejména při potírání korupce na komunání úrovni, na výzvu reagovala Adriana Krnáčová [krnacova@transparency.cz]. Jednáním bude (po 20.10.07) pověřen vedoucí poradny Michal Štička.


Ohlásil: -
06. 10. 2007 na existenci podnětu upozornil předseda o.s.PODNĚTY.CZ ředitelku TI Mgr.Adrianu Krnáčovou.


Ohlásil: -