Podnět číslo 20070920090000 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20070920090000

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20070920090000 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace zamítnuto
3) Kde začít s řešením Český Krumlov
4) Místo vady 48°48'35.085"N, 14°19'33.669"E
5) Kdo by měl o podnětu vědět Starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS (podatelna@mu.ckrumlov.cz), o.s.PODNĚTY.CZ (podnety@podnety.cz) radní, zastupitel, tajemník, vedoucí odboru, novinář, redaktor
6) Co je třeba udělat

Zajistit, aby na dobře viditelném místě internetových stránek města Č.Krumlov byly odkazy na formulář pro odeslání podnětu k nápravě stavu, za který spoluobčanům odpovídají zastupitelé a zaměstnanci MÚ.
Zajistit, aby propagační kapacity města byly využity i ve prospěch šíření informace s textem:

Ing. Luboš Jedlička, starosta města Český Krumlov, usiluje o vyšší efektivitu práce MÚ. Chce jí dosáhnout především cestou zvyšování kvalifikace, samostatnosti a osobní odpovědnosti zaměstnanců, jejichž počet se od počátku roku 2003 postupně snižuje z původních 163 na 133.
Následně hodlá mezi své hlavní priority zařadit problematiku efektivní komunikace s obyvateli a hosty města.
Vyplynulo to z jednání, k němuž starosta vyzval zástupce o.s. PODNĚTY.CZ, které je provozovatelem internetového portálu
NÁRODNÍ DATABÁZE OBČANSKÝCH PODNĚTŮ.
Sdružení doporučilo a starosta DNE 20.9.2007 akceptoval, že je třeba:

1.) zahájit kampaň, s cílem sdělit obyvatelům Č.Krumlova, že pro neformální komunikaci s představiteli a úředníky města mohou(vedle oficiálních emailových adres představitelů města a úřadu) využívat formulář http://podnety.cz/formular-podnetu ,

2.) slíbit autorům konstruktivních podnětů (podaných formulářem podle bodu 1) , že údaje o úrovni jejich realizace budou kompetentní úředníci sdělovat občanům i formulářem http://podnety.cz/uroven-reseni ,

3.) seznámit vybrané zaměstnance MÚ s technologii www.podnety.cz a následně aktualizovat údaje o úrovni realizace 700 podnětů staršího data.


Starosta prohlásil, že konstruktivní dialog s občany opravdu považuje za jeden ze základních kamenů pro rozvoj města, k uspokojování potřeb spoluobčanů a k vytvoření přátelského prostředí v Českém Krumlově. Doufá proto, že anonymních podnětů bude v databázi www.podnety.cz co nejméně a urážlivé do ní neproniknou.

Občanské sdružení PODNĚTY.CZ vyzývá ke spolupráci při tvorbě a využívání „REGISTRU PODNĚTŮ“ další města a obce.
Klíč.sl.:grunt, dialog, On Line, hlášení závad,
÷÷÷÷
Klíčová slova: NDOP, Registr, Carda, Jedlička, Mikeš, Michálek, Princ, Danielis

7) Autor podnětu Výbor o.s.PODNĚTY.CZ
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20070920090000
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
07. 05. 2019 Aktivisté z Kopřivnice prpagují svůj projekt vymoly.cz

30. 01. 2018 Praha má aplikaci, která umožní občanům navrhovat změny územního plánu?

Český Krumlov si (v Praze?) za .... Kč?) objednal změnu designu aplikace HLÁŠENÍ ZÁVAD, která se nyní jmenuje DEJ TIP.

29. 01. 2018 Představitelé města Český Krumlov změnili design vlastního projektu HLÁŠENÍ ZÁVAD a spustili "DEJ TIP", který (p.p na zakázku) vypracovala pražská firma http://gefos.cz/dejtip/ck/.

20. 09. 2017 Úřady veřejné a státní správy stále hledají nové projekty pro komunikaci s občany. Letos to bude daňové poplatníky stát půl miliardy korun - 3x více než v r. 2016.
PODROBNOSTI.

20. 09. 2017 Úřady veřejné a státní správy stále objednávají nové projekty pro komunikaci s občany. Letos do realizací investují půl miliardy Kč.
PODROBNOSTI.
22. 05. 2017 Český Krumlov má nejpřívětivější MÚ v Jihočeském kraji.
PODROBNOSTI.

09. 05. 2016 Místostarosta Ing. Hermann (v mailu A.B.) v podstatě tvrdí, že projekt PODNETY.CZ se nestal platformou komunikace města Č.Krumlov s veřejností, protože byl radním nevhodným způsobem "vnucován", a že článek STRATEGICKÁ VIZE je plný nesmyslů.

Ohlásil: Arbed
09. 05. 2016 Místostarosta Ing.Hermann (v mailu A.B) v podstatě tvrdí, že projekt www.podnety.cz se nestal platformou pro komunikaci města Č.Krumlov s občany jen proto, že byl radním nevhodným způsobem vnucován, a že z databáze vytěžený příspěvek ke Strategickému plánu je plný nesmyslů.

Ohlásil: Arbed
03. 04. 2016 V Novinách města Český Krumlov je publikován záměr zapojení občanů do tvorby nového Strategického plánu.
Poznámka:
starostu a místostarostu jsem dne 18.2.2016 14:21 upozornil na skupinu starších podnětů pro tuto oblast. Dosud však nikdo nereagoval. Mail starostovi jsem proto přeposlal 3 pracovníkům organizační a tech. podpory strateg. plánování.

Ohlásil: Arbed
15. 01. 2016 MÚ odstranil z hlavní webové stránky banner s výzvou pro ohlášení závady. Ten je nyní pouze v textu jednoho z řádků http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/online.xml
Na vadu jsem město upozornil a byla vzápětí odstraněna.

02. 02. 2014 Český Krumlov je 1. městem v ČR, které přešlo na systém sdílení dokumentů Google Apps. Balík aplikací byl vybrán především z důvodu množství synergií služeb, kvalitní ochrany proti spamu, chatu, možnosti videokonferencí, atd.
PODROBNOSTI.

Ohlásil: Arbed, dle upozornění Ing. Nečase
04. 12. 2013 Českokrumlovská aplikace Závady a nedostatky, která shromažďuje postřehy občanů města vyhrála anketu The Best 2013, kterou vyhlašuje magazín Egovernment.
Starosta však, bohužel, nereaguje na výzvu využití 1022 dosud nerealizovaných podnětů z "konkurenční" a vyspělejší (starší) databáze www.podnety.cz.

Ohlásil: Arbed
31. 07. 2013 Č.Krumlov nabízí občanům vlastní systém pro hlášení závad. Podle zadání představitelů města ho vypracovali městští informatici, pod vedením Ing. Lippla.

Ohlásil: Arbed
11. 04. 2013 V souvislosti s upadající úrovní diskuse na městské "Drbně" českokrumlovský starosta Mgr.Dalibor Carda napsal: "....to si raději přečtu Podněty. Tam si závady projedu a zvážím co se dá zvládnout a uložím k nápravě. Vím moc se mi toho nepovedlo, ale krumlovská demokracie svým diskusním fórem identifikuje sama sebe jako nic neplodící nechutný bulvár.

Ohlásil: Arbed - dle mailu od starosty
26. 02. 2013 *25.2.2013 20:35 - starosta Dalibor Carda napsal: "Kouknu se."
*21.2.2013 22:18 - občan Arnošt Bednář napsal: Vážený pane starosto – milý Dalibore, doufám, že si občas prohlédneš nové podněty. Aby se náhodou cosi důležitého „neprošvihlo“ :-)

Ohlásil: Arbed
26. 01. 2013 Poznámky z besedy starosty Č.Krumlova s občany (divadelní kavárna - 24.1.2013)
Na dotaz, zda město ukončí embargo na podněty z www.podnety.cz (aktuální počet nedořešených = 935), embargo na zprávy o.s.PODNĚTY.CZ do městského Mailfóra a zda bude o projektu NDOP nějaká zmínka v Kronice reagoval starosta Dalibor Carda vyhýbavě. Sdružení si prý na radnici vybudovalo "špatné postavení".
Na dotaz ke "strategii komunikace s občany", kterou kdysi slíbila vypracovat místostarostka Jitka Zikmundová a na to, zda má radnice k dispozici nástroj (referendum/anketa) pro rychlé zjištění názorů obyvatel k záměru realizovat nákladný projekt (např. protipovodňové opatření na Vltavě) starosta neodpověděl.


Ohlásil: Arbed
23. 01. 2013 7.11.2012 jsem městu Č.Krumlov doporučil systém, který pro ohlašování věcných závad na komunikacích a v parcích užívá město Č.Budějovice.
PODROBNOSTI

Ohlásil: Arbed
24. 08. 2012 Doporučil jsem ČT , aby zejména v jihočeském předvolebním pořadu "Otázky Václava Moravce" jeho účastníci s regionálními politiky diskutovali na téma: LZE ZVÝŠIT PODÍL OBČANŮ NA SPRÁVĚ OBCÍ, MĚST A KRAJŮ?

Ohlásil: Arbed, podnety (n ) podnety.cz
30. 03. 2012 Starosta Dalibor Carda a tajemník Radim Rouče diskutovali s občany m.č. Za Nádražím
PODROBNOSTI

Ohlásil: Arnošt Bednář, podnety@podnety.cz
23. 03. 2012 16.3.2012 jsem všechny zastupitele upozornil na podněty č. 20120101010101 a č. 20120222140000. Reagoval (velmi nevstřícně) pouze Jan Vaněček (ČSSD) a (příkladně) Jan Vozábal (ODS), s kterým jsem (na jeho žádost) o problematice NEkomunikace představitelů města s občany, o kauze "kasárna", o potřebě vyšší efektivity MÚ a občanské angažovanosti pedagogů hovořil dne 23.3.2012.

Ohlásil: Arošt Bednář - podnety@podnety.cz
30. 11. 2011 Starosta (Mgr. Dalibor Carda-ČSSD) pozval občany na první besedu s představiteli města.

Tajemník MÚ ( Mgr. Radim Rouče) se omluvil za pozdní reakci na (5 měsíců staré) upozornění na poušování zákona o obcích a o svobodném přístupu k informacím. Hodlá toto "sdělení" vzít v úvahu při dalším fungování úřadu. I čvrtou urgenci jedné z žádostí o informaci však stále ignoruje.

Ohlásil: Arbed, podnety@podnety.cz

07. 11. 2011 Způsoby užití projektu NDOP jsem vysvětlil českokrumlovskému zastupiteli Stanislavu Trnkovi (KSČM).

Ohlásil: Arbed - podnety@podnety.cz
02. 11. 2011 - Poděkoval jsem starostovi za realizaci podnětů, které se mu "líbí" a doporučil, aby vedoucí odborů ukončení realizace příslušným formulářem ohlašovali. Tajemníkovi by měl uložit, aby reagoval na mé žádosti o informace.
- Vedoucímu odboru dopravy jsem vysvětlil, jak rychle nalezne podněty, o které by se měl starat a jak to dělají ve Vsetíně.
- Vedoucího právního oddělení jsem požádal, aby tajemníka upozornil na povinnost reagovat na žádosti o informace.
- Vedoucí oddělení Strategického plánování jsem upozornil na zdroj informací - www.podnety.cz.

Ohlásil: Arbed - podnety@podnety.cz
25. 10. 2011 24.10.2011 - Sdružení vyzvalo spoluobčany, aby do databáze vkládali i své žádosti o informace.

Odkazy na projekt NDOP jsou na str. http://napistejim.cz/faq#q2. Představitelům Č.Krumlova doporučujeme, aby vyzvali spoluobčany ke vzájemné komunikaci prostřednictvím http://napistejim.cz/?address=Krumlov.

Ohlásil: Arbed - podnety@podnety.cz

18. 10. 2011 - 11.10.2011 opakuji výzvu ke konstruktivní spolupráci města s o.s.PODNĚTY.CZ zastupiteli J.Vaněčkovi (ČSSD), který mi telefonuje - v návaznosti na diskusní příspěvek anonymního zastupitele na serveru demokracie.krumlov.cz . Viz též článek "6 podnětů pro PODNĚTY.CZ"
- 13.,14. a 18.9. + 7.10.2011 diskutuji (mailem) se starostou Č.Krumlova. Téma: jak by mělo město reagovat na žádosti o informace a na podněty, pokud se hodlá vyhnout zásahu ze strany Odboru dozoru a kontroly veřejné správy MV - viz Č. j. MV- 53477-2/ODK-2011, kterým ředitelka Odboru ( Ing. Marie Kostruhová) reaguje na moje první upozornění, že Č.Krumlov příslušné zákony ignoruje.

Ohlásil: Arbed - podnety@podnety.cz
14. 09. 2011 Místostarostka města Č.Krumlov Ing. Jitka Zikmundová (před mnoha svědky - v Seniorklubu Rozvoj) se vyjádřila v tom smyslu, že v žádném případě město nebude reagovat na podněty či žádosti o informace, které jsou vyvěšeny na www.podnety.cz, a to ani v případech, když následně budou podány "řádně" - přestože byla upozorněna na porušování dvou důležitých zákonů.
Řekla, že nebude reagovat na maily od předsedy o.s.Podněty,cz, a že předvolební příslib (převzetí CK segmentu projektu www.podnety.cz do samosprávy) byl její omyl, za který se občanům omlouvá.

Zdá se ovšem, že nemluvila pravdu, když 5.2.2008 oznámila,- cituji: "že od října 2007 na radnici pracuje profesionální tým lidí, který společně se mnou připraví, nastaví a zavede komplexní strategii komunikace" (konec cit.).

Ohlásil: Arbed - podnety@podnety.cz
08. 09. 2011 Při náhodném setkání v budově MÚ jsem starostu Mgr. D.Cardu (ČSSD) upozornil na fakt, že město nepotvrzuje příjem mailů´od o.s.PODNĚTY.CZ, neřeší ani řádně podané podněty, nereaguje na urgence k a žádostem o informace, a že bezprostředně hrozí zásah ze strany Odboru dozoru a kontroly veřejné správy MV.

Ohlásil: Arbed - podnety@podnety.cz
08. 09. 2011 Při náhodném setkání v budově MÚ jsem starostu Mgr. D.Cardu (ČSSD) upozornil na fakt, že město nepotvrzuje příjem mailů od členů o.s.PODNĚTY.CZ, že neřeší ani řádně podané podněty, nereaguje na urgence k žádostem o informace, a že bezprostředně hrozí zásah ze strany Odboru dozoru a kontroly veřejné správy MV.

Ohlásil: Arbed - podnety@podnety.cz
17. 05. 2011 Starosta (MGr.Dalibor Carda - ČSSD) předsedovi o.s.PODNĚTY.CZ (při osobním jednání na radnici) oznámil, že naprosté většině představitelů města se projekt NDOP nelíbí, a že Č.Krumlov bude podněty občanů zveřejňovat ve vlastní městské databázi, kterou vytvoří. Důvody, proč nepřevezme osvědčený projekt, který je k dispozici zdarma a hodlá z městského rozpočtu zaplatit jiný odmítá sdělit. Sdružení prý má stačit fakt, že projekt nikdo nechce a platí prý, že "doma nikdo nebývá prorokem". Starosta odmítl i nabídku spolupráce autora a webmastera NDOP na tvorbě městského projektu, přestože uznává jejich odbornost. Odmítl žádost předsedy sdružení, aby byl vyslechnut na zasedání MR a žádá o ukončení podávání vyvěšených podnětů mailem - alespoň na půl roku. Nehodlá na ně reagovat.

Ohlásil: Arbed - podnety@podnety.cz
10. 05. 2011 9.5.2011 10:54:09 upozornil předseda sdružení starostu (Mgr.Dalibor Carda -ČSSD), že město porušuje zákon o obcích a o svobodném přístupu k informacím. Starosta reaguje návrhem na setkání.

Ohlásil: Arbed
21. 04. 2011 Noví představitelé Č.Krumlova vypsali výběrová řízení k několika funkcím, na

09. 04. 2011 Radní Tomáš Zunt (v mailu ze dne 7.4.2011) konstatuje, že ve městě nefunguje žádný relevantní systém pro podávání/řešení něčeho jako podnětů a není si jist, že vždy každý dostane relevantní odpověď na svou žádost či dotaz. Sám nemá čas "oddělovat zrno od plev" na stránkách podnětů i když některé z nich mohou být a jistě jsou i přínosné.
Viz též 3 roky starý článek Dopis místostarostce.

Ohlásil: Árbed
01. 03. 2011 Výbor o.s. PODNĚTY.CZ zveřejnil "Otevřený dopis českokrumlovským zastupitelům".

Ohlásil: podnety/n/podnety.cz
18. 02. 2011 HLÁŠENÍ Č.46
Ve Zpravodaji č.2/2011 místostarostka J.Zikmundová píše:...chci zdůraznit zájem vedení města o aktivní komunikaci s občany...."

Ohlásil: Arbed
16. 02. 2011 HLÁŠENÍ ČÍSLO 45
Člen rady MZ MUDr.J.Florián oznamuje, že radní občany k umisťování podnětů na www.podnety.cz nevyzvou. Je prý jich mnoho a na vyřizování by město muselo zaměstnat až 5 dalších úředníků.
Poznámka předsedy o.s.PODNĚTY.CZ:
V roce 2003 tvrdil starosta Mikeš, že přijmout by musel jednoho a ve Vsetíně obdobnou agendu zvládá vedoucí odboru životního prostředí - v průměru za 1 až 2 hodiny týdně. Většina podnětů nevyžaduje úřednickou, ale fyzickou práci.


Ohlásil: Arbed
11. 02. 2011 HLÁŠENÍ ČÍSLO 44
Na první urgenci reakce na výzvu k jednání zastupitel Bc.M.Lobík nereaguje. Mgr. B.Florián žádá o trpělivost.

Ohlásil: Arbed
02. 02. 2011 K jednání o realizaci tohoto podnětu byli vyzvání:
so 29.1.2011 14:55 - radní Bc.Martin Lobík (TOP09)
po 31.1.2011 8:58 -zastupitel Mgr.Bohumil Florián (NK - MPV)

Ohlásil: Arbed
29. 01. 2011 28.1.2011 vysvětlil A.B. funkce a poslání projektu NDOP MUDr.J.Floriánovi, který je radním města Č.Krumlov.

Ohlásil: Arbed
01. 01. 2011 Vyšel článek jehož autor chce občanům Českého Krumlova a zejména radním města připomenout, že v internetové databázi leží bez povšimnutí desítky návrhů, jejich realizací lze zvýšit efektivitu výkonu veřejné správy.

Ohlásil: Arbed
15. 12. 2010 * K jednání o projektu NDOP vyzval předseda o.s.PODNĚTY.CZ radní za ČSSD - prostřednictvím Rudolfa Vejskraba.
* Bc.Martinu Lobíkovi,radnímu za TOP09 bylo připomenuto, že existuje 821 podnětů pro Č.Krumlov, na které představitelé města dosud nereagovali.

21. 11. 2010 Předseda o.s.PODNĚTY.CZ poděkoval odcházejícím zastupitelům za práci při správě Č.Krumlova - s dodatkem:
"Škoda, že někteří zastupitelé a zejména radní (prý) 4 roky bránili panu starostovi v realizaci tohoto podnětu."

16. 11. 2010 Předseda o.s.PODNĚTY.CZ blahopřál novým zastupitelům ke zvolení a některým se snaží vysvětllit účel NDOP.

17.11.2010 - Projekt NDOP se líbí českokrumlovské zastupitelce Mgr.Janě Beerové. Učí občanskou nauku na místním gymnáziu a využije doporučení uvedené v textu článku OBČANSKÁ NAUKA V PRAXI.

Ohlásil: Arbed
23. 10. 2010 Bývalá místostarostka (opět zvolená zastupitelka) Ing. Zikmundová poprvé užila technologii NDOP "systémově" a dne 22.10.2010 ohlásila úroveň realizace jednoho z podnětů správným formulářem.

Ohlásil: Arbed
20. 09. 2010 Český Krumlov byl nominován do soutěže OTEVŘENO/ZAVŘENO.

09. 08. 2010 Českokrumlovský deník se pokusil zorganizovat zkušební "přímou volbu" nového starosty. Zvítězil by Mgr. Aleš Mik.

22. 05. 2010 Komunální politici z Prahy a ze Vsetína význam občanských podnětů pochopili. Systém www.podnety.cz však překonán nebyl.

Ohlásil: Arbed
09. 02. 2010 8.2.2010 14:04:36 - všichni zastupitelé byli upozorněni na článek DOSTANE ZLATÝ ERB nebo ČERNÉHO PETRA
(Správce databáze upravil zatřídění podnětu. Naléhavost jeho realizace je v současné době vyšší.)

Ohlásil: Arbed
21. 01. 2010 201001211050 - Při náhodném setkání (u ved.odboru život.prostředí MÚ Č.Krumlov) se předseda .s.PODNĚTY.CZ zeptal místostarostky Ing.Zikmundové, zda už doporučila vedoucím odborů, aby se občas podívali do internetové databáze občanských podnětů. Odpověděla, že "TOHLE OPRAVDU NEHROZÍ".

05. 12. 2009 Zajímavý článek o slibech českokrumlovských politiků je ZDE

Ohlásil: Arbed dle http://www.demokracie.krumlov.cz/index.php3?page=diskuslist&display=.8892&rule=time&part=1§ion=no
15. 10. 2009 K podnětu je vztažen článek POSLUŠNĚ HLÁSÍM.

Ohlásil: Arbed
13. 10. 2009 A.Bednář doporučil starostovi, aby (s radním Hermanem) upřesnili trvání "dohledné doby" - viz záznam ze dne 2.6.2009.

Ohlásil: Arbed
04. 09. 2009 - A.Bednář žádáradního Prince o sdělení důvodů, které většině radních (včetně starosty a místostarostky) zjevně brání splnit předvolební sliby, související s tímto podnětem.

Ohlásil: Arbed
27. 06. 2009 Mail (s připomenutím existence podnětu) přečetl starosta Č.Krumlova Ing. Luboš Jedlička

Ohlásil: Arbed
16. 06. 2009 Existenci tohoto podnětu/dohody připomenul předseda o.d.PODNĚTY.CZ všem členům Rady městského zastupitelstva.
Doručení mailu (do 18.6.09)potvrdili radní: Toman, Hermann, Vondrouš, Zikmundová.

Ohlásil: Arnošt Bednář
02. 06. 2009 2.6.2009 9:41:14 předseda o.s.PODNĚTY.CZ radnímu ing. Hermanovi napsal:
Děkuji za informaci. S politováním však konstatuji, že v termínech řádu „DOHLEDNÁ DOBA“ jednáme už z třetí garniturou radních a kauza evokuje vzpomínky na časy, kdy „DOČASNĚ“ znamenalo NAFURT.
Zdůrazňuji, že v první fázi nejde o „VYŘIZOVÁNÍ“ podnětů, ale o to, ABY BYLY. A aby byly (v solidním zatřídění) trvale přístupné veřejnosti.

- 2.6.2009 8:41 radní Ing.Herman oznamuje:
1.6.2009 se radní domluvili, že se ke „komunikační strategii“ a k otázce „vyřizování“ podnětů občanů v dohledné době vrátí - na řádném bodě jednání. Píše, že "Stanovisko" tlumočené tajemníkem MÚ spíše svědčí o tom, že jsme se dosud nenaučili komunikovat.

Ohlásil: A.Bednář, předseda o.s.PODNĚTY.CZ
27. 05. 2009 *26.5.2009 - předseda o.s.PODNĚTY.CZ urgoval pozvání na jednání R.M., které mu dne 17.4.2009 slíbil radní Vondrouš. (Kopii urgence obdrželi radní: J.Herman, R.Kneifl,A.Princ)
*27.5.2009 - radní Herman sděluje, že ani on neví proč rada odmítá podat jasné stanovisko k produktu sdružení. Slíbil, že jednání na toto téma otevře v diskusi na RM dne 1.6.2009.

Ohlásil: Obsah mailu zveřejnil Arbed
19. 04. 2009 Upozorňuji MÚ Č.Krumlov na Metodické pokyny Ministerstva vnitra, ve kterých se praví:"Není rozhodující forma podaného podnětu, ale jeho obsah, kterým se musí orgán obce zabývat". (Výstřižek z pokynů je ZDE
Projekt www.podnety.cz nabízí nejefektivnější a technologii práce s podněty občanů. Autor: Slovak50@email.cz (úprava Arbed)

Ohlásil: Slovak50@email.cz
17. 04. 2009 Předseda sdružení zjistil:
1)tisková mluvčí Bc.J.Augustinová odmítá otevřít stránky www.ck.podnety.cz, protože nesmí nahlížet do jiných než městem oficiálně schválených zdrojů informací.
2) V regionální konferenci "mailfórum", ve kterém se běžně upozorňuje i na komerční aktivity mimokrumlovských institucí nelze zveřejnit výsledky práce, kterou neziskové o.s.PODNĚTY.CZ dělá pro město zdarma.
3)radní Ing. Vondrouš (viz též Mgr. Kneifl) neví o tom, že by m.r. odmítla "audienci" v radě m.z., které se (prostřednictvím starosty) dožadoval předseda sdružení PODNĚTY.CZ a pozvání slíbil.

Ohlásil: A.Bednář, předseda o.s.PODNĚTY.CZ
02. 03. 2009 Dle informace starosty radní města nemají o rozhovor se zástupcem o.s.PODNĚTY.CZ zájem, protože je schválena komunikační strategie, která databázi www.podnety.cz neobsahuje. Předseda sdružení požádal starostu o kopii zmíněné strategie.
(Z reakce tajemníka MÚ vyplývá, že komunikační strategie schválena není.)

Ohlásil: .
27. 02. 2009 Předseda o.s.PODNĚTY.CZ požádal starostu Č.Krumlova o pozvání na zasedání rady města, kde chtěl zjistit důvody vytrvalého odmítání komunikační strategie DATABÁZE OBČANSKÝCH PODNĚTŮ.

Ohlásil: .
24. 01. 2009 Starosta Č.Krumlova byl upozorněn na fakt, že Vsetín vyzval občany, aby fotografie "nešvarů" zasílali radnici MMS-kami. O.s.PODNĚTY.CZ doporučovali vyčlenění telefonního čísla pro příjem podnětů již před rokem 2003 starostovi Antonínu Princovi a závazně jeho zřízení v r. 2003 slíbil místostarosta Michálek.

Ohlásil: .
10. 07. 2008 projekt www.ck.podnety.cz byl zaslán do datové základny Akčního a Strategického plánu rozvoje města Český Krumlov.


Ohlásil: .
19. 06. 2008 představitelé města Č.Krumlov poděkovali o.s.PODNĚTY.CZ za dosavadní práci. Předseda sdružení znovu požádal starostu města o možnost vysvětlit nevstřícným radním v čem se mýlí.Ohlásil: .
11. 06. 2008 Starosta (před mnoha svědky a novinářem zopakoval), že by rád slib ze dne 2.9.2007 splnil, ale že, cituji: "V radě m.z.je to neprůchodné" . Předseda sdružení proto (opakovaně) požádal o pozvání na zasedání rady. O žádosti jsou tč.informováni: Ing.Jedlička, Ing. Vondrouš, Ing.Zikmundová, Ing. Hermann.


Ohlásil: .
05. 02. 2008 místostarosta Ing. Zikmundová píše:
„ . . . od října 2007 na radnici pracuje profesionální tým lidí, který společně se mnou připraví, nastaví a zavede komplexní strategii komunikace. Protože se tímto dosud nikdo nikdy systematicky nezabýval, pracujeme na detailech od corporate design - rozkreslení znaku, loga a pravidel používání až po velké věci jako internetová komunikace a zlepšení servisu občanům přímo na úřadě. A věřte, že je toho hodně a bude to ještě trvat až budou první viditelné výsledky. . .“

REAKCE SDRUŽENÍ - DOPIS MISTOSTAROSTCE


Ohlásil: .
05. 02. 2008
REAKCE SDRUŽENÍ - DOPIS MISTOSTAROSTCE
Text dopisu místostarostce byl zaslán všem členům Rady m.z. DO 26.4.2008 ŽÁDNÝ Z NICH NEREAGOVAL


Ohlásil: .
29. 01. 2008 neplnění předvolebního slibu připomenul předseda sdružení mailem místostarostce Jitce Zikmundové a radnímu Ing. Janu Vondroušovi.Ohlásil: .
04. 12. 2007 předseda sdružení (osobně) požádal členy Rady m.z. Ing. Jedličku a Ing. Hermana, aby zajistili publikaci věty: "Upozorňuji/upozorňujeme spoluobčany, že podněty ke zlepšení správy majetku a systému řízení města mohou odesílat i formulářem z internetové stránky www.podnety.cz ."


Ohlásil: .
27. 11. 2007 - na příkladnou aktivitu starosty upozornilo sdružení všechny zastupitele Č.Krumlova a 3 novináře.


Ohlásil: .
21. 11. 2007 starosta Č. Krumlova dodal správě NDOP údaje k aktualizaci údajů o průběhu realizace 105 podnětů.

Ohlásil: .
15. 11. 2007 pěti členům Rady m.z. (Kneifl,Herman,Vondrouš,Jedlička,Princ) vysvětlil autor projektu www.podnety.cz čím se podnět liší od žádosti, stížnosti či prosby, a proč nevadí anonymita jejich tvůrců.


Ohlásil: .
07. 11. 2007 za vysvětlení strategie pro realizaci projektu NDOP poděkovala jana.soudkova@mu.ckrumlov.cz


Ohlásil: .
13. 10. 2007 O podporu realizace podnětu požádal předseda sdružení 4 členy rady m.z.

Ohlásil: .
08. 10. 2007 text článku pro měsíčník ZPRAVODAJ byl nabídnut TM MÚ Mgr.Janě Zuziakové. Město však nehodlá zařadit informaci do říjnového vydání.


Ohlásil: .
05. 10. 2007 dle požadavku MÚ vytvořil webmaster Roman Šimánko"segment" NDOP pro město Č.Krumlov.


Ohlásil: .
04. 10. 2007 na první stránce zveřejnil článek s textem podnětu měsíčník PODNIKATEL ČESKOKRUMLOVSKA . (Doručeno do 15 tis. domácností zdarma)Ohlásil: .
04. 10. 2007 upozornění (druhé) na existenci podnětu přečetl starosta Č.Krumlova.


Ohlásil: .
01. 10. 2007 na existenci podnětu upozornil předseda sdružení tajemníka MÚ Ing. Jindřicha Fadrhonce a ved. odboru život. prostředí Ing. Vlastu Horákovou


Ohlásil: .
22. 09. 2007 O.s.PODNĚTY.CZ splnilo svůj závazek a zajistilo zveřejnění textu na webových stránkách:
-POZITIVNÍ NOVINY, s časově omezenou upoutávkou na www.pravednes.cz
-PODNIKATEL ČESKOKRUMLOVSKA
-SPOLEČNOST STŘEDOŠKOLSKÝCH PEDAGOGŮ
-ZRCADLO ČR
-ICOS ČESKÝ KRUMLOV
-OTEVŘETE.CZ

Text byl zaslán redakcím tiskovin:
Českokrumlovské listy, PODNIKATEL ČESKOKRUMLOVSKA, estat.cz, icmck.cz, ecn.cz, mvcr.cz/casopisy..., smocr.cz, atd.

POZNÁMKA:
Starosta daný slib nesplnil, představitelé města svůj vztah k projektu NDOP (ani do konce ledna r.2011) nevysvětlili.


Ohlásil: .