Podnět číslo 20070706100012 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20070706100012

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20070706100012 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace probíhá
3) Kde začít s řešením Č.Krumlov, Nové Dobrkovice, asfaltová komunikace podél potoka Polečnice, u domu č.p. 54
5) Kdo by měl o podnětu vědět starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS (podatelna@mu.ckrumlov.cz), Služby města
6) Co je třeba udělat Opravit (kamenem vyzdít) těleso komunikace, jehož část v r. 2002 odnesla povodeň. V poškozeném úseku se začal odlamovat další pás asfaltu. Zvyšuje se nebezpečí zřícení některého z projiždějících automobilů nebo traktorů do potoka. Znovu napnout ocelové lano, které kdysi plnilo funkci svodidla.
7) Autor podnětu .
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20070706100012
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
11. 08. 2017 Komplexní rekonstrukce inženýrských sítí a komunikací v Nových Dobrkovicích bude zahájena v září R. 1917. Má trvat 16 měsíců a stát 22 mil Kč.
PODROBNOSTI.