Podnět číslo 20070526110007 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20070526110007

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20070526110007 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace probíhá
3) Kde začít s řešením Český Krumlov, Nové Dobrkovice, cesta před domem č.p. 67
5) Kdo by měl o podnětu vědět starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS, Služby města (podatelna@mu.ckrumlov.cz)
6) Co je třeba udělat Vyplnit hlubokou díru o rozměrech cca 300/100 mm, která je vedle mříže šachty dešťové kanalizace. Hrozí vážné nebezpečí zlomení nohy náhodného chodce. Vada je Zde
Pozn.: stav většiny komunikací v osadě Nové Dobrkovice je velmi špatný. Viz též 3 roky starý podnět č.j.2004 03 17 18 32 05.
7) Autor podnětu .
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20070526110007
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
11. 08. 2017 Komplexní rekonstrukce inženýrských sítí a komunikací v Nových Dobrkovicích bude zahájena v září r. 1917. Má trvat 16 měsíců a stát 22 mil Kč.
PODROBNOSTI.

28. 05. 2007 doručení upozornění na podnět potvrdil pavel.bohdal@mu.ckrumlov.cz


Ohlásil: .
26. 05. 2007 na existenci podnětu byli správou NDOP upozorněni kompetentní na adrese: podatelna@mu.ckrumlov.cz
*Informaci o realizaci podnětu (dle zákona č.106/1999 Sb) může na této adrese žádat každý občan.


Ohlásil: .