Podnět číslo 20070429161500 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20070429161500

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20070429161500 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace probíhá
3) Kde začít s řešením Česko
5) Kdo by měl o podnětu vědět Vláda, předseda vlády M. Topolánek (ODS), ministr zdravotnictví, ministr zahraničí Alexand Vondra (ODS) , ministryně obrany Vlasta Parkanová (KDU-ČSL), prezident - vrchní velitel armády Václav Klaus , hlavní hygienik, poslanec, senátor, hejtman, ( petice )
22.12.2010 - aktuální adresy kompetentních osob a institucí:

posta@vlada.cz, hh@mzcr.cz, posta@psp.cz, epodatelna@senat.cz, info@socdem.cz, hk@ods.cz, info@top09.cz, info@kscm.cz, info@veciverejne.cz
6) Co je třeba udělat Zrušit Nařízení vlády č. 480/2000 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením ze dne 22.listopadu 2000 a vrátit se na stav z r. 1991.
Nová norma zvýšila maximální přípustnou hodnotu elektrického pole o frekvenci do 1,8 GHz , která podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 408/1990 Sb měla maximální přípustnou hodnotu 4,3 V/m 13x - na 58V/m.
Z dokumentu vyplývá, že ve vzdálenosti 2 050 metrů může nyní hustota zářivého toku být rovna až 550mW/cm2 - dříve jen 1,0 mW/cm2 .
Ptáci, kteří se za letu dostanou do hlavního paprsku radaru v blízkosti zdroje stoprocentně zahynou. Vážné nebezpečí hrozí pilotům sportovních letounů, větroňů, rogal a ultralightů, kteří mohou omylem hlavním paprskem nebo některým z jeho laloků či odrazů proletět.
Autor podnětu se domnívá, že ze strany navrhovatelů změn šlo o účelové a možná korupcí motivované jednání. Někdo asi už v r. 2000 předvídal požadavek na výstavbu radarové stanice USA v Česku. Itálie, Švýcarsko, Polsko, mají hraniční limit elektrického pole ve výši 6 V/m .
Viz též podnět2006 08 02 18 35 00.

÷

7) Autor podnětu ZDROJ 1 ;ZDROJ 2
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20070429161500
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
02. 02. 2017 Dezinformace a vědomé "vládní" lži při prosazování instalace amerického "radaru v Brdech" připomíná starosta obce Trokavec v tomto článku.

11. 10. 2012 Na tento podnětu upozorňuje čtenáře portál http://elektrosmog.blog.cz/1012/podnet-ke-zruseni-mekkych-limitu

Ohlásil: Arbed
03. 09. 2012 Účelové jednání s cílem vlastního obohacení. Porušení Listiny základních práv a svobod - Čl. 31 Každý má právo na ochranu zdraví.

Ohlásil: Tomáš Benet (t-benet@seznam.cz)
28. 10. 2011 Na tento podnět vede odkaz z blogu ELEKTROSMOG

Ohlásil: Arbed
06. 01. 2011 Dnešní limity slouží již jen k ochraně zájmů telekomunikačních společností a za limity chránící lidské zdraví se pouze vydávají.
ZDROJ

30. 11. 2010 Důkaz vztahu některých představitelů ČR k budování cizích vojenských základnen v Česku - akce USA "Radar v Brdech"
Originál.
Automatický překlad

02. 10. 2009 svoboda26()upcmail.cz oznamuje, že ministerstvo zdravotnictví tento podnět řešit nehodlá. MUDr. Lucia Bauerová, pověřená řízením odboru ochrany veřejného zdraví mu napsala :
Vážený pane Jiří Svobodo, seznámili jsme se s Vašim podnětem ve věci nařízení vlády č. 480/2000 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Uvedené nařízení vlády zavedlo limity podle Směrnice Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením (International Comisssion on non Ionising Radiation Protection). Zavedení těchto limitů doporučila Světová zdravotnická organizace a v roce 2004 je zavedla i směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 29. dubna 2004 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců vystavených rizikům vyvolávaným fyzikálními činiteli (elektromagnetickými poli). Tvrzení uváděná ve Vašem podnětu jsou neopodstatněná. Vaše představa o tom, že bylo nařízení vlády č. 480/2000 Sb. vydáno v předstihu ve prospěch zřízení amerického radaru v České republice, je nesprávná. Číselné údaje uvedené v textu podnětu jsou většinou chybné a svědčí o Vašich nepřesných znalostech uvedené problematiky. Na základě výše uvedeného nevidíme důvod k dalšímu projednávání Vašeho podnětu.