Podnět číslo 20070323110046 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20070323110046

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20070323110046 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace probíhá
3) Kde začít s řešením Český Krumlov, Tavírna, autobusová zastávka městské hromadné dopravy
5) Kdo by měl o podnětu vědět starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS (podatelna@mu.ckrumlov.cz), odbor dopravy
6) Co je třeba udělat zajistit výměnu (vyčištění a nátěr?) přístřešku čekárny . Jeho současný stav kazí image města. Prověřit stav na ostatních zastávkách
7) Autor podnětu Z.B.
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20070323110046
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
21. 11. 2007 starosta Č.Krumlova oznamuje: město má zpracován projekt výměny všech zastávek MHD na území města (jako je zastávka U Trojice), byla podána žádost již v roce 2007 - neúspěšná, a žádost bude podána i v roce 2008.