Podnět číslo 20070323074048 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20070323074048

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20070323074048 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace neznámá
3) Kde začít s řešením Česko
5) Kdo by měl o podnětu vědět vláda /posta@vlada.cz/, ministr práce a soc. věcí RNDr. Petr Nečas /posta@mpsv.cz/ ministryně školství Mgr. Dana Kuchtová /posta@msmt.cz/, právníci, ombudsman
6) Co je třeba udělat přešetřit, zda-li v ČR nedochází k diskriminaci vysokoškolsky vzdělaných lidí podle katalogu prací a kvalifikačních předpokladů o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Je nepochopitelné, proč učitelé Mgr. jsou automaticky zařazeni do 12.plat.třídy a Bc. do 11. plat. třídy a vychovatelé a sociální pracovníci Mgr. a Bc. pouze do 9. platové třídy stejně jako středoškolsky vzdělaní lidé. Ptáme se, proč by si tedy měli lidé v ČR zvyšovat kvalifikaci, na svoje náklady studovat VŠ, když nepostoupí do vyšší platové třídy a investice do vzdělání se jim nevrátí. Evropská unie kritituje ČR, že má málo vysokoškolsky vzdělaných lidí, tak proč s nimi takto zacházíme?
7) Autor podnětu
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20070323074048
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.