Podnět číslo 20070302191249 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20070302191249

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20070302191249 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace neznámá
3) Kde začít s řešením Česko
5) Kdo by měl o podnětu vědět vláda, předseda ing. Miroslav Topolánek (ODS), ministryně školství Mgr.Dana Kuchtová (SZ); posta@msmt.cz; posta@vlada.cz
6) Co je třeba udělat * Realizovat zásadní strukturální změnu organizace výchovně vzdělávacího procesu vedoucí ke vzniku hierarchie typu škol na školy a mimoškolní zařízení místní, střediskové, oblastní a krajské. Vytvořit takovou strukturu školského systému,která povýší skutečné zvládnutí učiva nad nutnost absolvovat ročník v příslušném školním roce.Upřednostnit proto vertikální prostupnost systému na základě mentálních a fyzických schopností žáků, nikoliv na základě administrativně pojatého absolutoria příslušného ročníku.Umožnit horizontální prostupnost systému na základě shodného základního učiva prostřednictvím vyrovnávacích studijních skupin.
* Vytvořit standardizované nástroje pro objektivnější diagnostiku žáků ve všech oblastech práce školy. Obsahovou integraci učiva, která se promítne v integraci předmětů, neboť učit se má převážně metodě, nikoliv souborům informací.
* Důsledně individualizovat výchovně vzdělávací proces. Stanovit vzdělávací cestu na krátké i delší období pro každého žáka zvlášť. Průběžně a pravidelně hodnotit její naplňování,zdokonalovat formy a metody přístupu.
7) Autor podnětu ZDROJ
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20070302191249
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.