Podnět číslo 20070227163807 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20070227163807

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20070227163807 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace probíhá
3) Kde začít s řešením Český Krumlov, autobusové nádraží, ČSAD
5) Kdo by měl o podnětu vědět starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS (podatelna@mu.ckrumlov.cz), radní , zastupitel, Odbor územního rozvoje, ředitelky SOUPŠ sv. Anežky a Gymnázia
6) Co je třeba udělat

Pokud fakulta architektury ČVUT v Praze ( či v jiném městě) přijme nabídku na zpracování studie autobusového nádraží – vyzvat občany Č.Krumlova a další uživatele autobusové dopravy k podílu na formulaci zadání.
K podílu na vypracování urbanisticko-architektonické studie využití prostoru autobusového nádraží a parkovišť před nemocnicí motivovat i studenty a pedagogy SOUPŠ sv.Anežky, případně gymnázia v Českém Krumlově.
Mohli by např. vytvořit jednoduchý trojrozměrný, reálný nebo počítačový model zástavby a technologií.
Klíčová slova: grunt, autobusové, nádraží

7) Autor podnětu
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20070227163807
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
12. 12. 2017 Podle jednatele Českokrumlovského rozvojového fondu se z revitalizací autobusového nádrží začne na jaře r. 2018. Město získá 40 milionů z „evropských“ peněz.
PODROBNOSTI.

03. 03. 2017 Garantem rozvoje efektivní dopravy v Č.Krumlově má být 3. jednatel ČKRF a současný starosta města Větřní Mgr. Bc. Antonín Krák.

02. 03. 2015 Někdo navrhl. aby se autobusové nádraží vrátilo do Jelení zahrady?

Ohlásil: Arbed
24. 02. 2015 Usnesení MZ k problematice autobusového (od r. 2007) nádraží jsou ZDE.

16. 09. 2014 Dle informace z rádia Č.B. rozhodne o osudu autobusového nádraží až nové zastupitelstvo. :-)

16. 03. 2013 Zajímavou inspirací může být autobusové nádraží v Litomyšli - viz VIDEO.

07. 02. 2013 TOP 02 prosazuje, aby autobudové nádraží zrekonstruoval a provozoval ČKRF. Většina radních doporučuje část nádraží pronajmout a rekonstrukci ponechat na nájemci.
PODROBNOSTI.

16. 04. 2012 Zastupitelé Č.Krumlova projednávají 3 varianty řešení problematiky autobusového nádraží. Jan Vozábal (ODS) vyzýva ébčany ke spolupráci. PODROBNOSTI.

Ohlásil: Arbed, podnety@podnety.cz
01. 04. 2012 Privatizaci části českokrumlovského autobusového nádraží podporují pouze levicové politické strany
PODROBNOSTI

31. 05. 2011 Zastupitel Jan Vozábal (ODS) oznamuje:
V první čtvrtletí proběhlo představení dvou alternativních projektů od soukromých investorů. V současné době by měl finanční výbor vypracovat zjednodušenou srovnávací alternativu dvou základních variant I. fáze projektu.
1. prodej investorovi a rekonstrukce z jeho zdrojů, nebo
2. rekonstrukce z vlastních zdrojů.
Můj názor:
z vlastních zdrojů, opravit budovu, vyhledat poskytovatele a provozovatele kvalitních služeb, plochu rozdělit na dvě části - stání pro autobusy, parkovací místa pro osobní vozidla.

Ohlásil: Arbed - podnety@podnety.cz
21. 11. 2007 starosta Č.Krumlova oznamuje: studie byla zadána profesionálnímu arch. ateliéru a bude hotova v lednu 2008 a následně předložena veřejnému zasedání ZM

28. 02. 2007 na existenci podnětu byla upozorněna ředitelka SOPŠ sv. Anežky. ing. romana.rousalova@supsck.cz