Podnět číslo 20070127095533 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20070127095533

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20070127095533 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace probíhá
3) Kde začít s řešením Český Krumlov, Nádražní předměstí, ulice Za Nádražím, manipulační plocha před řadou garáží mezi domy 2007-2008-2009 a železnicí.
5) Kdo by měl o podnětu vědět starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS , odbor územního rozvoje (ing. Lumír Luštický), Ateliér Korčák ( podatelna@mu.ckrumlov.cz )
6) Co je třeba udělat Zvážit možnost instalace liniové zábrany ( asi 60 bm obrubníků , lana nebo ocel. svodidel) proti náhodnému sjetí automobilu z prudkého svahu (výška asi 5 m) na střechy níže parkujících vozidel. Zdroj financování: výnos daně z nemovitostí- asi 30 garáží.
7) Autor podnětu
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20070127095533
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
21. 11. 2007 starosta Č.Krumlova oznamuje: zvážíme.