Podnět číslo 20070125142804 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20070125142804

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20070125142804 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace neznámá
3) Kde začít s řešením Česko, základní školství
5) Kdo by měl o podnětu vědět Ministr školství (mgr. Dana Kuchtová -SZ)- posta@msmt.cz
6) Co je třeba udělat Je třeba zavést co nejrychleji jednotné závěrečné zkoušky pro žáky devátých tříd ZŠ, ukončit školní rok v devátých třídách k 31. květnu a měsíc červen věnovat přijímacími řízení na střední školy. Výsledky závěrečných zkoušek včetně závěrečného vysvědčení by sloužily jako podklad pro přijímací zkoušky, které by mohly být tím pádem zrušeny. Pro stabilizaci vyučování je nutné stanovit termím závěrečných zkoušek na konec května, školní rok by byl ukončen k 31. květnu. Měsíc červen by sloužil k organizaci přijímacího řízení, které by proběhlo bez účasti základních škol, rodiče by podávali přihlášky sami bez podle svého vlastního uvážení. Odůvodnění: Časné přijímací zkoušky narušují vyučování, žáci, kteří obdrží rozhodnutí o přijetí na střední školu se již nevěnují studiu, závěrečné vysvědčení je pro ně formalitou, nastávají kázeňské a studijní problémy, které škola nemá možnost ovlivnit. Byrokracie kolem přijímacího řízení zatěžuje učitele, kteří musejí vyplňovat formuláře, psát posudky a hodnocení a to vše ve svém volném čase = zadarmo.
7) Autor podnětu Mgr. Anna Spěváčková, Neratovice, spevackova@seznam.cz
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20070125142804
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.