Podnět číslo 20070125000000 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20070125000000

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20070125000000 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace probíhá
3) Kde začít s řešením Český Krumlov, Nádražní předměstí , Za Nádražím
5) Kdo by měl o podnětu vědět Starosta ing. Luboš Jedlička (ODS), odbor územního rozvoje Ing. Luštický, ateliér Korčák
posta@mu.ckrumlov.cz
6) Co je třeba udělat

Při plánování údržby , oprav a rekonstrukcí sídlišť i menších územních celků využívat podněty zatříděné v NÁRODNÍ DATABÁZI OBČANSKÝCH PODNĚTŮ.
Motivovat občany k jejich preventivnímu vkládání na www.podnety.cz . Tak lze podstatně zkrátit, zkvalitnit a zlevnit rozhodování i projektování.
Do projektu Revitalizace oblasti panelového sídliště Za Nádražím začlenit akci "lávka do sídliště Mír" - viz podnět č.j. 2001 07 23 15 30 07
-Respektovat fakt, že tamní infrastrukturu využívají obyvatelé domů Na Růžku, lidé ze sídliště a z osady Vyšný, obyvatelé domů na území kasáren, atd. Moderní hřiště u základní školy budou (po přemostění údolí) p.p. využívat i děti ze sídliště Mír.
-Využít (realizovat, inspirovat se) zejména podněty č.j:
2001 07 23 15 30 07;
2006 08 01 21 00 07;
2006 09 29 18 00 08;
2004 10 20 13 15 04;
2004 12 02 22 00 04;
2005 01 12 15 45 07;
2005 01 12 15 50 07;
2006 04 25 13 32 07;
2004 09 27 16 34 00;
2006 07 09 12 23 09;
2006 08 01 21 00 00;
2006 12 03 18 03 59;
2005 12 23 10 05 07;
2004 07 10 15 20 07;
2003 03 26 10 16 07;
-Zvážit potřebu opravy (zkvalitnit) izolace teplovodů - viz podnět 2006 01 12 13 15 07
-Řešit problematiku nádob na písek pro posyp náledí. Doporučujeme trvalou instalaci "nezničitelných" vzhledných kontejnerů. V létě je osadit květinami. Viz podnět 2004 03 15 13 05 07
-Citlivě řešit problematiku stromů. Nevysazovat nové v blízkosti oken bytů. K některým mají obyvatelé citový vztah, jiné (starší ovocné) by měli mít své klony v národním genofondu odolných odrůd. Viz však podnět 2006 09 29 18 00 08, případně
2003 03 26 10 17 07.
-Už na úrovni projektu minimalizovat náklady na zimní údržbu chodníků a parkovišť. Řešit problém místa pro sníh odhrnutý z parkovišť a z prostorů před garážemi.
-Vzít na vědomí, že i 20 m od oken ložnice bytu vzdálená dětská houpačka může v čase nedělní siesty působit jako "diskotékové peklo" - zejména na nemocné a seniory.
-Pro letní i zimní hry upravit svah k Liře. Starší děti mají svažitý a členitý terén rády.
Klíčová slova: strategický plán, územní plán, participace
÷

7) Autor podnětu o.s.PODNĚTY.CZ, podnetyzavináčpodněty.cz
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20070125000000
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
02. 03. 2017
Doplnit klíčová slova: strategický plán, územní plán, participace

15. 05. 2015 Doporučuji zvýraznit v textu podnětu tepelné ztráty. Víka šachet porovodu u nakládací rampy ČD jsou tak horká, že se na nich nedá udržet ruka

04. 02. 2011 Město žádá o úvěr 31 mil Kč na předfinancování akce.

21. 11. 2007 starosta Č.Krumlova oznamuje: k tomu slouží veřejná projednávání s občany

05. 09. 2007 Vedoucí odboru územního plánování Ing. Luštický sdělil občanu M.Pelikánovi, že město nemá peníze ani na údržbu dětských hříšť.


25. 01. 2007 na existenci podnětu byli upozorněni: atelierkorcak@volny.cz; lubos.jedlicka@mu.ckrumlov.cz; jitka.zikmundova@mu.ckrumlov.cz; lumir.lusticky@mu.ckrumlov.cz; jana.zuziakova@mu.ckrumlov.cz; frantisek.lippl@denik.cz .