Podnět číslo 20070108150248 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20070108150248

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20070108150248 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace neznámá
3) Kde začít s řešením Česko, Vysoké školy
5) Kdo by měl o podnětu vědět Ministr školství - posta@msmt.cz, alena.lisova@msmt.cz, rektor ČVUT - havlicek@fel.cvut.cz
6) Co je třeba udělat Místo školného zavést pro vysoké školy zálohu na studium ve výši několika desítek tisíc Kč tak, že po velmi úspěšném studiu by se záloha vrátila v plné výši, při nevalném, ale dokončení studia by se vrátila pouze část a při nedokončení studia by vklad propadl. Vedlo by to ke zvýšené motivaci pro studium a současně by to snížilo zájem různých spekulantů, kteří po roční neúčasti ukončí "studium" se značným ziskem za půjčování, ubytování, zvýhodnění při dopravě apod.
Klíčová slova: Beneš, grunt
7) Autor podnětu benes.doc@tiscali.cz
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20070108150248
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
15. 12. 2012 V Anglii se objevil nový druh výměnného obchodu - SEX ZA ŠKOLNÉ.

27. 03. 2012 V Montrealu demonstrovalo (22.3.2012 - proti školnému) 300 tis. studentů.
PODROBNOSTI

11. 11. 2010 Britští studenti proti školnému bouřlivě protestují.

18. 08. 2010 Důsledky zavedení školného v Anglii.