Podnět číslo 20070106060606 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20070106060606

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20070106060606 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace neznámá
3) Kde začít s řešením Česká republika
5) Kdo by měl o podnětu vědět Ministr školství, hejtman, starosta, odbor školství, učitel, pedagog, ředitel školy, novinář, redaktor
6) Co je třeba udělat

Zveřejnit následující výzvu o.s.PODNĚTY.CZ pedagogům a usilovat o její realizaci.

VÁŽENÍ PEDAGOGOVÉ
vyvinuli jsme technologii, kterou lze podstatně zvýšit efektivitu práce s podněty občanů.
Portál NÁRODNÍ DATABÁZE OBČANSKÝCH PODNĚTŮ (www.podnety.cz) je v provozu od 1.5.2004 a my opakovaně zjišťujeme, že:
1. Informovaní úředníci veřejné a státní správy technologii oceňují, podněty čtou a snaží se je řešit.
2. Oslovení politici (až na několik výjimek) projekt NDOP ignorují.
3. Téměř každý občan má podnět k nápravě stavu – neumí ho však formulovat.
4. Značná část obyvatel ztratila víru, že náprava věcí a mravů je možná – obává se perzekucí za podnět.

DOMNÍVÁME SE, ŽE NÁPRAVA STAVU JE MOŽNÁ A JE V KOMPETENCI PEDAGOGŮ.
a) Učte své žáky podávat podněty starostům, hejtmanům, ministrům, poslancům, senátorům, orgánům EU či OSN moderněji - formulářem www.podnety.cz/formular-podnetu
b) Buďte i rodičům svých svěřenců vzorem občanské angažovanosti. Usilujte o nápravu stavu, za který odpovídají instituce veřejné a státní správy v regionech. I Vaše podněty však mohou být anonymní.
c) Upozorňujete kompetentní politiky a úředníky na existenci zajímavých podnětů. Naleznete je na www.podnety.cz/vyhledat-podnety
d) Staňte se členy občanského sdružení PODNĚTY.CZ. Zakládejte ve školách i v obcích studentské kroužky správy webu NDOP.
VĚŘTE, ŽE LZE ZASTAVIT PROCES VYHASÍNÁNÍ AUTORITY UČITELSKÉHO STAVU.


KONTAKT: podnety@podnety.cz
Podrobnosti o projektu jsou ZDE.
Klíčová slova: Noviny, Mailfórum, diskriminace, rákoska

FH

7) Autor podnětu Výbor o.s. PODNĚTY.CZ
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20070106060606
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
11. 05. 2019 5% dětí nedokončí ani základní školu?
PODROBNOSTI.

14. 03. 2019 Z rozborů chování mnoha dnešních studentek učitelství by člověk soudil, že studují spíše obor prostituce? Budou mravními vzory svých žáků? J.A. Komenský napsal, že mravnost je jedním ze základních stavebních kamenů vzdělání. Jak z toho ven?
PODROBNOSTI.

28. 10. 2018 Chceš-li zotročit národ, ohlupuj jeho děti!
Žijeme v informační válce a jenom užívání správných (i politicky nekorektních) slov může vést ke správnému, tedy kritickému myšlení. Naše děti jsou však už připojeny k jiným školitelům a považují své rodiče a prarodiče za starou gardu, která je dávno mimo obraz i mimo hřiště.
Hlupství je šířeno globálně, slovo demokracie je užíváno jako štít, který ochraňuje lenost přemýšlet ve prospěch celku. Recyklace biorobotů na přemýšlivé lidi nebude snadná. A žádné dotace od EU na tento projekt nečekejme.
Umělý spánek, ve kterém pochrupují naše děti i mnozí zdětinštělí dospělí, jim sice umožňuje biologicky přežívat, ale jejich reagování na vnější podněty připomíná spíš reflexy Pavlovových psů než odhodlané blanické rytíře. Dobromyslně nám od svých počítačových stříleček radí, už to vzdejte, vy věční kverulanti a uznejte, že žijeme v nejlepším možném světě.
Trendový dav, v němž každý jedinec volí okamžitou osobní výhodu a bez odporu konzumuje lež nadívanou sliby se v další fázi, pod praporem lidských práv a svobod, změní v poslušné otroky.

PODROBNOSTI.

01. 10. 2018 České školství produkuje digitální dementy?
PODROBNOSTI.

02. 09. 2018 Po internetu se šíří kritika stavu českého školství - viz příloha.

Ohlásil: Dle M. Kindermannové Arbed
01. 08. 2018 V ČR není škola, která si pro potřeby svého rozvoje dělá výzkum uplatnění svých absolventů?
PODROBNOSTI.

14. 07. 2018 Úroveň českého školství už téměř 28 roků pouze klesá? Vyšší investice o školství nic nevyřešily? Kdo vystuduje VŠ zdarma, měl by 10 roků pracovat a platit daně v Česku?
PODROBNOSTI.

26. 06. 2018 Průměrná hrubá mzda učitelů byla loni 31 600 korun. Vláda chce zaměstnat dalších 16 tis. pedagogů – v situaci, kdy je prakticky nulová nezaměstnanost?
PODROBNOSTI.

19. 06. 2018 Učitelé stále ještě neumí efektivně využívat digitální technologie ve výuce a pro část z nich je vrcholem dovednosti používání PowerPointu?
PODROBNOSTI.

24. 05. 2018 Čím vyšší platy mají pedagogové, tím slabší znalosti prokazují žáci? Z matematiky propadlo letos přes 22 procent maturantů. Dalších pětadvacet procent z ní dostalo čtyřku.
PODROBNOSTI.

20. 02. 2018 Možnost práce žáků na pozemcích a v dílnách a dílny by se měla do dvou let vrátit do výuky základních škol? Jak budou postiženi lidé, kteří tuto minimální výrobní praxi zrušili?
PODROBNOSTI.

18. 02. 2018 Do osnov pro výuku na základních a středních školách je třeba začlenit „trénink kritického myšlení“. Jeho vedením pověřit zkušené pedagogy a externisty.


28. 10. 2017 Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy mění závěrečné zkoušky. Budoucí učitelé nebudou skládat klasické státnice, ale připraví ukázkovou hodinu?
PODROBNOSTI.

01. 09. 2017 Učitelé opět trvají na zvýšení platů, tentokráte o 15%. Jinak hodlají stávkovat. O vazbě na zvýšení kvality výuky nepadlo ani slovo.
PODROBNOSTI.

08. 08. 2017 Soukromé školství je skvělý způsob podnikání. Školy ostávají stejné dotace (na žáka?) od státu a ještě vybírají tisíce korun od rodičů. Ve Finsku už je zrušili.
PODROBNOSTI.

26. 07. 2017 "Laboratorní" svět školy fungoval velmi dobře až do konce 19. století, kdy se masivněji začala projevovat demokratizace. Nyní se dostala do fáze, v níž jí autoritářská normalizační podoba školy přestává stačit. Budeme mít sílu a odvahu k rozhodnutí vymknout se tomuto dlouhodobě neudržitelnému rozdělení moci a obsahů? Anebo budeme čekat až se v množství větších a menších válek mezi tradicionalistickým "Buď" a alternativistickým "Anebo" vyčerpáme a náš civilizační okruh nastoupí svoji sestupnou fázi?
PODROBNOSTI.

06. 06. 2017 Každý desátý student si povinné referáty, bakalářské či diplomové práce kupuje?
PODROBNOSTI.

03. 05. 2017 Hlavní problém našeho školství: KDO NEHOŘÍ NEMŮŽE ZAPALOVAT? I české vzdělávání je prosté hodnot?
PODROBNOSTI.

16. 04. 2017 Likvidace společnosti se odehrává v oblasti vzdělávání? Důsledně se ničí vše, co by vyrůstající generaci mohlo spojovat s generacemi jejich předků? Výuka nesmí být náročná, aby děti nestresovala?
PODROBNOSTI.

10. 04. 2017 Ministerstvo školství už vynaložilo 1,2 miliardy korun za projekty hodnotící znalosti žáků základních a středních škol. Ty však ke zlepšení kvality vzdělávání nepřispěly. MŠ, školy ani rodiče stále nemají k dispozici zpětnou vazbu o úrovni vzdělávání žáků, kvalitě škol ani vzdělávacího systému.
PODROBNOSTI.

06. 04. 2017 Strategická nedokonalost v českém školství je absence jednoduchosti?
Jsou desítky škol, kde u maturity propadne polovina studentů – a nestane se nic?
Dnes i ten nejhloupější žák gymnázia jde na vysokou?
Škola, která vychovává zedníky dostává 60 tis. Kč na žáka, umělecká škola 140 tis. ročně?
Nahánění mentálně postižených dětí ze "zvláštních" do normálních škol je zločin?
PODROBNOSTI.

18. 03. 2017 Na možnost využití projektu PODNETY.CZ jsem upozornil Mgr.Ivanu Havlínovou z UJEP Ústí na Labem.

Ohlásil: Arbed
31. 01. 2017 Platy učitelů se zvyšují, výsledky žáků se zhoršují?
PODROBNOSTI.

10. 12. 2016 Zhoršuje se i úroveň technického vzdělávání?

06. 12. 2016 Výsledky testů znalostí žáků ZŠ se kontinuálně zhoršují? Žáci neumí nabyté znalosti užívat, ale mezi školami jsou propastné rozdíly? Ministerstvo školství bude do těch nejhorších posílat lepší učitele? Kdy budou pedagogové odměňováni za výsledky?
PODROBNOSTI.

14. 11. 2016 Liberecký kraj ocenil dvacet talentovaných žáků.
PODROBNOSTI.

23. 10. 2016 Jen každý 5. pedagog je muž. Více než 50 roků je 30% z nich a na pedagogických fakultách studují převážně ženy.
PODROBNOSTI.

13. 10. 2016 Mezi prvními 400 není vysoká škola z Česka?
PODROBNOSTI.

29. 09. 2016 Pokud by školy měly zmapovat všechny zanedbané talenty, tak to bude „na deset let“? Mimořádné nadání se odvíjí od hranice IQ 130. Takových lidí by měla být dvě procenta populace. Mimořádně nadaných děti je na základních školách 17 600 a na středních kolem 8100. V minulém školním roce až dvacetkrát víc dětí s mimořádným nadáním zůstalo bez náležité pozornosti?
PODROBNOSTI.

09. 08. 2016 V důsledku snižující se kvality státního školství roste počet škol soukromých, včetně základních. Těch bude v r. 2017 už 200. Žáci a studenti s chudších rodin v nich nebudou. Roční školné se pohybuje v rozmezí od 100tis. do 500 tis Kč.
PODROBNOSTI.

26. 07. 2016 Na klesající úroveň kvality českého škoství opět veřejnost upozornil Václav Klaus junior.
PODROBNOSTI.

12. 06. 2016 Soud rozhodl, že bývalý rektor Ústecké univerzity musí statisícové "odstupné" (získané v podstětě za 3 dny práce) vrátit.
Podrobnosti.

08. 05. 2016 V příloze je rozbor aktuálního stavu českého školství, který publikoval Václav Kytička

04. 05. 2016 „Na platy státních zaměstnanců letos půjde o 10 miliard korun více. Z toho 4,5 miliardy dostanou vojáci a policisté, 1,2 miliardy učitelé.“ Očekávaný důsledek? "Blbci",které vyprodukuje české školství, budoucí politici, budou mít trvalý pocit bezpečí. :-)

03. 05. 2016 37 % lidí hlásících se na pedagogiku má IQ nižší než sto? Třetina studentů hlásících se na pedagogiku v budoucnu učit nechce? Nepadogické obory studují lidé, které by učitelství bavilo?
PODROBNOSTI.

23. 04. 2016 Za peníze "našprtané" děti z bohatých rodin zabírají místa chudým ale nadaným studentům? PODROBNOSTI.

09. 04. 2016 Senátor Milan Pešák tvrdí, že inkluze je završením dlouhodobého rozpadu školství.

07. 04. 2016 Čtvrtina žáků deváté třídy ZŠ v Orlové užívá tvrdé drogy?

17. 02. 2016 V pořadu HydePark ČT (v21:43 hod.) prohlásil PhDr. Ladislav Csémy, že 16% žáků vykazuje známky agresivity a 6% je vysoce agresivních. Roste i počet případů kyberšikany.

16. 02. 2016 DNES MUSÍ BÝT UČITEL I FYZICKY NEJSILNĚJŠÍM ČLENEM "SMEČKY" ?

06. 02. 2016 Politikům konečně došlo, že děti by měly získat i výrobní dovednosti, ale technické předměty nemá kdo učit - protože pedagogovénemají výrobní dovednosti? :-)

02. 12. 2015 Ve základních a středních školách je pouze 10% učitelů, kteří opravdu umí učit a mají přirozenou autoritu?
PODROBNOSTI.

02. 12. 2015 Studenti a učni ve věku do 18 roků nesmí ve škole experimentovat s pohonnými hmotami a s kyselinami?

09. 11. 2015 Vzělaní lidé se špatně ovládají a snad proto v běžných ZŠ budou i mentálně postižené děti. Úroveň a rychlost výuky bude snížena na jejich úroveň?

30. 10. 2015 Představitelé českých vysokých škol se "solidárně" nezúčastnili oficiálních oslav zrodu Československé republiky. Podle senátora Veleby jen nedůstojně "šaškují" a měli by se raději usilovat o zlepšení špatné pověsti českého školství. :-)

02. 10. 2015 České vysoké školy obsazují třísté až pětisté místo světového žebříčku kvality?

31. 08. 2015 Zpráva o podivných výchovných a učebních metodách jisté jílemnické školy je ZDE. (Hra na téma Hitlerjugend?)

22. 08. 2015 Pedagogové našli způsob jak dostat do školství další peníze. 9 tisíc pedagogů si 2 měsíce v roce chodí pro mzdu na Pracovní úřady.:-)

26. 06. 2015 Jen pětina žáků devátých tříd zvládla testy z přírodních a společenských věd ..... protože pedagogové jsou špatně placeni?

15. 04. 2015 Většina ze 400 studentů v posledním ročníku oboru speciální pedagogika na univerzitě J.A.Komenského porozatím nesplňuje podmínky pro připuštění ke státním závěrečným zkouškám?

24. 03. 2015 Upozornění na podnět bylo odesláno23.3.2015 11:52 na kontakty:
Vláda ČR, Ministerstvo školství,mládeže a tělovýchovy, Senát ČR, Libor Michálek, JUDr.Eliška Wágnerová, Poslanci ČR, KDU-ČSL, KSČM, Tisková mluvčí ČSSD, Tisková mluvčí ANO2011, TOP09, Tomio Okamura.

Ohlásil: Anna Nováková
29. 01. 2015 Proč studenti nic neumí? Školy opustily biflování, tolerují poruchy a nezájem o učení, pedagog musí mít především certifikát, učitelky zaostávají ve znalosti výpočetní techniky, školní inspekce a rodiče hájí lemply.
PODROBNOSTI.

17. 01. 2015 Cílem dnešního školství je vychovat co nejtupější ovce, úzce specializované a bez všeobecného přehledu, které zhltnou veškeré naservírované mediální s*ačky i s navijákem a jednou z cest, jak toho dosáhnout je znekvalitnit výuku umisťováním problémových dětí do běžných tříd? PODROBNOSTI.

12. 01. 2015 Neschopným studentům píše bakalářské práce učitel - za pouhých 40 tis. Kč?

06. 01. 2015 Ministersvo školství zrušilo podporu nadaných studentů. Cílem je průměr?

14. 11. 2014 80% národa je prý vysokoškolsky nevzdělavatelných a přesto mají některé země až 40% vysokoškoláků?

12. 11. 2014 Dle K.H. Borovského a spisovatelky Lenky Procházkové: „Jsou toliko dvě politické strany na světě. Strana poctivých a strana nepoctivých. Poznáte je podle toho, kterak školství podporují.“ Vzdělaný a přemýšlivý člověk má větší šanci ubránit se manipulaci. Umí rozpoznat lež, protože umí vyhledávat a třídit informace. Má vypěstovanou logiku, takže dokáže předvídat a správně se rozhodovat. Čím víc takových lidí v každé generaci je schopen stát „vyšlechtit“, tím silnější má naději na přežití. Výchova otroků je samozřejmě jednodušší. Ovšem stát, kde je převaha otroků, se stává koloniální državou. I kdyby ti otroci měli tituly, budou to jen plíšky zavěšené na krku a cinkající jako zvonečky ovcí."
PODROBNOSTI.

Ohlásil: Arbed
24. 10. 2014 Pedagogové se musí naučit učit matematiku efektivněji, jinak hrozí "debilizace" obyvatel?
Primárním problémem českého školství je kvalita učitelů, nikoli obsah učiva. Podrobnosti.

06. 10. 2014 Kvalitní systém hodnocení výsledků práce pedagogů považuje za nejdůležitější profesor ekonomie na Stanford University Eric A. Hanushek. Některé z jeho poznatků uvádím níže.
Peníze, samy o sobě, nepřinášejí takové zlepšení výsledků vzdělávání, jak by se dalo očekávat.
Kvalita učitelů příliš nesouvisí s počtem let praxe.
Firmy věnují obrovské úsilí hodnocení práce svých zaměstnanců. Školy a některé části veřejné správy jsou jedinými institucemi kde takové hodnocení neprobíhá.
Velikosti třídy na výsledky vzdělávání je obecně malý či nulový. Rozdíly v kvalitě učitelů jsou prostě mnohem výraznější. Dobří učitelé by měli vzdělávat větší třídy.
Výsledky v testech z matematiky a přírodních věd predikují i to, jak kvalitními pracovníky budou v dospělosti, s přímým vlivem na prosperitu státu.

Ohlásil: Arbed
29. 06. 2014 Dle ministra školství (pořad V.Moravce) mají ředitelé středních škol platy kolem 50 tis. Kč měsíčně a na své čvrtletní odměny (ve shodné výši) si ušetří tím, že učitelům dávají na dobu prázdnin výpověď?

20. 06. 2014 Maturity letos dopadly nejhůř v historii. Propadlo 18,7 procenta studentů.
Pokud dělník vyrábí zmetky, má nižšší plat. Učitelům bychom měli přidat? Podrobnosti

10. 06. 2014 Kvalitnější vzdělání na ZŠ za příplatek 65 tis.Kč/žáka ročně? Pouze pro bohaté?
PODROBNOSTI.

06. 05. 2014 Článek o tom, jak z milých batolat vznikají sobecká monstra je ZDE.

26. 04. 2014 Město Č. Krumlov sice 10 roků nezveřejnilo (ve Zpravodaji resp. v městských Novinách) ani slovo o projektu www.podnety.cz, který je dílem místních občanů, zato poměrně často dává prostor pro bezplatnou propagaci "podnikatelských" akcí umělců. V městských Novinách č. 4 z r. 2014 je celá str. 5 věnována zpěvačce Lucii Bílé a více než polovinu str. 4 opernímu pěvci Jonasu Kaufmanovi.

30. 01. 2014 Aktuální vztah žáků k učení a možnosti pedagogů popisuje autorka článku blisty.cz/art/71952.htm.

09. 09. 2013 Úroveň myšlení některých současných gymnazistů je otřesná.
PODROBNOSTI.

06. 08. 2013 Přes prázdniny je cca 3 tis. učitelů v evidenci Úřadů práce.
PODROBNOSTI.

27. 06. 2013 Ve školství se teď mluví o úplně nových konceptech, jak dnešní děti vzdělávat. My jsme zvyklí na to, že před třídou stojí někdo, kdo je chytrý, autorita, a říká ostatním, co je správně. Tak vnímáme školství. Ale dnes může každý student přes mobil zkontrolovat, jestli si ten chytrák nevymýšlí. Dá si to do Googlu a řekne, pane učiteli, seknul jste se o desetinnou čárku. Nové koncepty vzdělávání jsou postavené spíš na tom, že místo toho, abychom říkali, co je dobře a jak to je, což si mohou žáci najít sami, bude učitel spíš takovým facilitátorem, který třídu řídí a klade správné dotazy. Jeden můj kamarád pro ně používá termín „otázky, které se nedají vygooglovat“. Třeba: co si myslíte o globálním oteplování? To se nedá vygooglovat, musíte najít fakta, zjistit, co si o tom myslíte, a rozhodnout se.
PODROBNOSTI.

21. 05. 2013 Z diskuse v HydeParku Prof.Zlatušky volně cituji: "... v ČR je v současné době asi 76 vys. škol, z toho jsou 2 státní, 26 veřejných (plně financovaných státem) a 48 soukromých (dotovaných státem)! Tolik VŠ nemá ani Velká Británie se 60 milióny obyvatel! Nepřispívá to k devalavaci VŠ vzdělání? Posametoví prezidenti jmenovali už více než 1500 profesorů."

05. 04. 2013 Diskutuje se o zrušení domácích úkolů. Prý až přiliš stresují žáky a rodiče. Možná ale jde o to, aby učitelům ubyla práce. Nemuseli by domácí úkoly kontrolovat:-)
PODROBNOSTI.

25. 02. 2013 Přeplněnost tříd v Kunratické ZŠ řeší rodiče tím, že z vlastních prostředků platí asistenty učitelů.
PODROBNOSTI.

12. 02. 2013 Na českých základních školách chybí výchova ke kritickému myšlení?
PODROBNOSTI.

27. 12. 2012 18 vysokých škol (v rozporu se zákonem) odmítá zveřejnit údaje o platech manažerů.
PODROBNOSTI.

23. 12. 2012 Učitel matemetiky RNDr. Luděk Šnirch (Bruntál) se domnívá, že protesty studentů proti režimům jsou a vždy byly spontánní. PODROBNOSTI

Ohlásil: Arbed
22. 12. 2012 Skupinu studentů, jejichž protesty proti jihočeské radní Baborové (KSČM) řídí jeden z Třeboňských pedagogů, získali podporu několika pravicových politiků a dokonce i bývalého předsedy (dnes místopředsedy) Senátu MUDr. Sobotky (ODS). Po ukončení 24 hodinové hladovky hodlají studenti a někteří pedagogové držet hladovku štafetovou:-) Organizace si vysloužila název KLAUSJUGEND. (V.Klaus je současným prezidentem ČR)

11. 12. 2012 Pedagogové už umí zorganizovat studentské prezidenské volby i demonstrace proti řádně zvoleným zastupitelům, takže možná některý z nich nakonec opravdu vyzkouší např. tento návod:-)

Ohlásil: Arbed
22. 11. 2012 Historie se opakuje - tentokrát jako trapná komedie. Ve třicátých letech minulého století vylučovali pedagogové a žáci ze svých řad Židy. Dnes komunisty. Hitlerovi se KDYSI podařilo zblbnout mládež tak, že houfně vstupovala do Hitlerjugend. Třeboňský učitel Mgr.Martin Rosocha´, p.p. v rozporu ze školským zákonem ( §32), inicioval antikomunistickou stávku studentů v několika jihočeských školách a dokonce i na pedagogické fakultě Jihočeské univerzity, :-)
ZDROJ

30. 08. 2012 CO JE TŘEBA UČIT?

07. 08. 2012 České školství by mělo být řízeno jako finské.

24. 05. 2012 Zajímavý diskusní příspěvek (o kvalitě českého školstvví) k článku "Umějí akademici vůbec psát?"
Alena 23.5. 12:54 .... Tady nemluví nikdo s nikým, důležité jsou tituly a body, subordinace zaštítěná jakýmsi lejstrem či pověřením vyšší autority. Jako učitelé nemluví se žáky, pokud nejednají z pozice síly, tak nemluví žáci s učitelem. Komunikace se u nás nenosí, protože to nikdo nechce a nikomu to nechybí..... "Hlavně nic nevysvětlovat, ještě bysme se do toho zamotali!" - to by mohl být takový pěkný epitaf našeho školství.

12. 03. 2012 Ředitel gymnázia Strakonice Mgr. Miroslav Hlava napsal předsedovi o.s.PODNĚTY.CZ :
Váš mail jsem přeposlal všem vyučujícím OV a ZSV na našem gymnáziu s tím, že mohou tuto praktickou zkušenost vyzkoušet . Mail se dostane i k tzv. Dětskému zastupitelstvu města, které s ním může taktéž pracovat. Děkuji Vám za podnět pro rozšíření výuky OV a ZSV.


Ohlásil: Arbed, podnety@podnety.cz
16. 01. 2012 Na omezený duševní obzor některých učitelů poukazuje Boris Cvek v článku ÚTOK UČITELKY NA INTELIGENCI.

19. 12. 2011 Oddělení styku s veřejností Úřadu vlády potvrdilo přijetí upozornění na podnět

Ohlásil: leo-pold@seznam.cz
12. 12. 2011 Zpráva byla zaevidována v centrální poště Kanceláře PSP ČR

Ohlásil: leo-pold@seznam.cz
12. 12. 2011 Ing. Štěpán Harašta sděluje: od 18. 11. 2011 - 16. 12. 2011 nejsem přítomen, jsem v pracovní neschopnosti. Zastupuje paní PhDr. Hana Poloncarzová, tel. 475 657 208 475 657 208. Veškeré dotazy vyřídím, jakmile to jen bude možné. Děkuji za pochopení.....

Ohlásil: leo-pold@seznam.cz
07. 12. 2011 25 tisíc učitelů dnes (nadbytečně) hodinu stávkovalo.
PODROBNOSTI

31. 10. 2011 Aby prý bylo možné posoudit, jaké chyby dělá konkrétní škola, mají být, za 300 mil. Kč, testováni mladší žáci. K čemu vlastně jsou školní inspektoři?
PODROBNOSTI

27. 10. 2011 Platový lístek vysokoškolsky vzdělaného (?) vychovatele v dětském domově.
ZDROJ

24. 10. 2011 Ředitelé škol mohou žákům (a tím i zaměstnancům ) udělit až 5 dnů zvláštního "ředitelského" volna.
ZDROJ

15. 06. 2011 O co jde našim pedagogům? Potřebují více peněz.
PODROBNOSTI

15. 06. 2011 Existuje 100 středních škol, kde u státních maturit propadlo cca 70% studentů. Pedagogové i tam dostanou plné platy?
PODROBNOSTI

17. 01. 2011 Znalosti a schopnosti českých žáků jsou stále horší.

12. 01. 2011 Pouze 50% učitelů umí při výuce efektivně využívat počitače.

30. 12. 2010 Od 1.1.2011 vzrostou platy učitelů až o osm tisíc korun měsíčně.
ZDROJ<

30. 12. 2010 Význam vzdělanosti dle KSČM

28. 12. 2010 *Správa NDOP obdržela od odesilatele epodatelna.backup [epodatelna.backup@msmt.cz] mail:
*Zpráva: Upozornění na podnět - VÝZVA PEDAGOGŮM ze dne 8. ledna 2007 16:48:16  byla odstraněna bez přečtení 28. prosince 2010 16:00:40

09. 12. 2010 Patricie Holasová, vedoucí územní jednotky správy NDOP ve Středočeském kraji, doporučila příbramskému zastupiteli Mgr. Václavu Švendovi, aby jako učitel na ISŠ Příbram postupoval dle návodu uveřejněného ZDE

Ohlásil: holasova.patricie@gmail.com
05. 09. 2010 Krátká zpráva o stavu školství - hlášení zevnitř.

16. 02. 2009 Princip projektu ocenil prof.Jan Sokol,Ph.D.,CSc.

17. 06. 2008 K podnětu se vyjádřil děkan FI Masarykovy univerzity a senátor prof.RNDr. Jiří Zlatuška,CSc.

30. 03. 2008 Dle požadavku učitele Ing.Pavla Pokorného zaslalo sdružení Katedře informatiky VŠE J.Hradec téma pro bakalářskou práci se vztahem k projektu podnety.cz

01. 01. 2008 Bez odezvy zůstal opakovaný pokus o aktivizaci pedagogů ZŠ Za Nádražím a gymnázia v Č.Krumlově.

17. 11. 2007 Michal Hána, student VŠ ekonomické v Praze - fakulta managementu J. Hradec, vypracoval semestrální práci na téma "OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PODNĚTY.CZ".

10. 06. 2007 Projekt www.podnety.cz ve své úspěšné diplomové práci pozitivně ohodnotila Eva Turoňová, absolventka studia oboru REGIONÁLNÍ ROZVOJ na Technické univerzitě v Ostravě.

10. 03. 2007 Upozorněn vedoucí odboru ŠMT Jihočeského KÚ moravec@kraj-jihocesky.cz (Bez odezvy)

04. 02. 2007 Výzvu zveřejnil tištěný měsíčník PODNIKATEL ČESKOKUMLOVSKA www.podnikatel.cz

13. 01. 2007 Byl upozorněn PhDr. Jaroslav Jeřábek, CSc., ředitel VÚP Praha a jeho spolupracovníci.(Bez odezvy.)

08. 01. 2007 Správa NDOP na podnět upozorňuje: dana.kuchtova@mu.ckrumlov.cz;zpravodaj@krumlov.cz; doubrava@ucitelskenoviny.cz; husnik@ucitelskenoviny.cz; stefflova@ucitelskenoviny.cz; svancar@ucitelskenoviny.cz; redakce@ucitelskenoviny.cz; redakce@ucitelske-listy.cz; jana.hruba@ucitelske-listy.cz; posta@msmt.cz. (Bez odezvy.)

Ohlásil: Správa NDOP
06. 01. 2007 Výzvu zveřejnil portál www.schol-methodicus.eu.

01. 01. 2005 Rok 2005 až 2007 - bez odezvy zůstaly dva pokusy o aktivizaci učitelů, které zprostředkoval odbor školství MÚ v Č.Krumlově. Mezi členy o.s.PODNĚTY.CZ JSOU POUZE DVA VYSOKOŠKOLŠTÍ A JEDEN STŘEDOŠKOLSKÝ PEDAGOG.

01. 01. 2004 Bez odezvy zůstaly pokusy o aktivizaci učitelů (prostřednictvím ředitelů) všech základních škol v Č.Krumlově.

Přílohy:
20070106060606-zajimave-nazory-k-aktualnimu-stavu-ceskeho-skolstvi-vaclav-kytlicka-docx.docx 20.2 kB
20070106060606-2018-cesta-do-hlubin-ceskeho-skolstvi-podnety-karikatura-pdf.pdf 2474.2 kB
20070106060606-2018-cesta-do-hlubin-ceskeho-skolstvi-podnety-karikatura-pdf.pdf 2474.2 kB