Podnět číslo 20061208192757 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20061208192757

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20061208192757 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace neznámá
3) Kde začít s řešením Česko
5) Kdo by měl o podnětu vědět vláda, ministr školství + posta@msmt.cz; alena lisová@msmt.cz; hana zakova@msmt.cz
6) Co je třeba udělat zavést od páté třídy základní školy povinný předmět psaní na klávesnici (psací stroj, počítač). Úroveň této dovednosti je bídná a závisí pouze na osobní aktivitě jednotlivce, což je málo. Lze tím zvýšit výkony při následném studiu žáků i produktivitu práce všech budoucích úředníků i podnikatelů.
7) Autor podnětu benes.doc@tiscali.cz
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20061208192757
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
12. 12. 2006 PhDr.Iva Jurečková,CSc., sekce správy úřadu MŠ [Ivanka.Jureckova@msmt.cz] oznamuje, že rámcové vzdělávací programy (RVP) na základních školách, které umožňují maximální modernizaci výukové procesu, jsou v gesci Výzkumného ústavu pedagogického (VÚP)
-

11. 12. 2006 Hana Žáková odstranila ze své pošty mail bez přečtení. 2006 12 11 21 50 - předseda o.s.PODNĚTY.CZ žádá paní Žákovou o vysvětlení.


11. 12. 2006 Hana Žáková odstranila ze své pošty mail bez přečtení.

09. 12. 2006 na existenci podnětu byli správou NDOP upozorněni: posta@msmt.cz; alena.lisová@msmt.cz; hana.zakova@msmt.cz

13. 01. 2006 správa NDOP upozorňuje na podnět VÚP