Podnět číslo 20061203180359 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20061203180359

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20061203180359 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace neznámá
3) Kde začít s řešením Český Krumlov, Nádražní předměstí, ul. Školní , travnatá plocha u jižní krajnice komunikace (úsek mezi domy č.p. 170 až 136
5) Kdo by měl o podnětu vědět starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS (podatelna@mu.ckrumlov.cz), Služby města
6) Co je třeba udělat na travnatý pás umístit několik tabulek s nápisem: "Znečištění psími výkaly se trestá pokutou ve výši 1000 Kč ". Někteří "pejskaři" arogantně ignorují přátelské i důrazné protesty obyvatel přilehlých domů, kteří čistotu i pravidelné sečení pozemku zabezpečují na vlastní náklady. Zvýšit počet nádob v oblasti a řešit jejich "maskování" tam, kde se pohybuje větší počet turistů.
7) Autor podnětu
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20061203180359
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
21. 11. 2007 starosta Č.Krumlova oznamuje: s některými majiteli pejsků jsou problémy. Na pokladně úřadu jsou k dispozici sáčky na psí výkaly, ale pohodlnější je znečišťovat prostranství, které někdo jiný uklidí, aby někdo jiný mohl užívat.
Doporučení správy NDOP: zvážit možnost instalace doporučených tabulek a maskování košů na výkaly.