Podnět číslo 20061203180027 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20061203180027

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20061203180027 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace neznámá
3) Kde začít s řešením Český Krumlov, osada Vyšný
5) Kdo by měl o podnětu vědět starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS (podatelna@mu.ckrumlov.cz)
6) Co je třeba udělat pro veřejné použití uvolnit jednu ze 3 cest, které vedou z oblasti nad bývalou klubovnou do "dolní vsi" - v podstatě podle petice (?), kterou městu p.p. již předal občan K. Chromý. Asfaltovou cestu kolem klubovny prodalo město (bez věcného obřemene na právo veřejného užívání) sdružení Želva (?)). To zkomplikovalo i veřejnou dopravu, protože nyní se musí autobusy složitě otáčet na křižovatce u konečné stanice.
7) Autor podnětu
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20061203180027
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
21. 11. 2007 starosta Č.Krumlova oznamuje: není pravda, že město prodalo cestu sdružení Želva. Je potřeba ctít majetkové vlastnictví.
Doporučení správy NDOP: nepřehlédnout, že autor doporučuje – „Pro veřejné použití uvolnit jednu ze 3 cest …“.