Podnět číslo 20061124204106 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20061124204106

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20061124204106 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace neznámá
3) Kde začít s řešením Česko
5) Kdo by měl o podnětu vědět vláda (předseda Miroslav Topolánek – ODS); ministr vnitra, předseda Českého statistického úřadu;mirek.topolanek@ods.cz; posta@vlada.cz ;posta@mvcr.cz; infoservis@czso.cz
6) Co je třeba udělat Urychlit zavedení systému elektronických voleb.
Uložit pracovní skupině zástupců Ministerstva vnitra a Českého statistického úřadu, která shromažďuje a analyzuje informace o dosud existujících postupech elektronického hlasování, aby věnovala pozornost stati Petra Šindeláře na str.235-249 sborníku VŠE Systems Integration, kde jsou uvedeny následující požadavky na projekty elektronického hlasování:
1.Identifikace oprávněného voliče.
2.Nikdo nesmí volit více než jednou.
3.Nikdo jiný nesmí volit místo oprávněného voliče.
4.Nelze volit před nebo po termínu voleb.
5.Nelze propojit identitu voliče s výsledkem-obsahem jeho hlasování.
6.Volič musí mít možnost ověřit si, že jeho hlas byl započten při finálním sčítání hlasů. Počet odevzdaných hlasů musí být roven počtu sečtených lístků.
7.Volební systém musí být auditovatelný, veřejný, kontrolovatelný občany.
8.Volební systém musí umožnit využívání referend, častější hlasování nejen na úrovni státu, nýbrž i místní.
9.Volební systém musí umožnit použití několika vstupních kanálů.
10.Volební systém musí snížit náklady na volby ze státního rozpočtu.
br> Průběh letošních voleb a jejich výsledky potvrdily nutnost reformy dosavadního volebního systému a rychlého zavedení elektronického hlasování. Při nízkém počtu platících členů parlamentních stran v ČR /ODS 27.tis., ČSSD 17.tis./ byla zarážející jejich velkolepá volební kampaň hrazená ze státních příspěvků na volby na základě volebního zákona odporujícího ústavě a Listině základních práv a svobod, kdy politické strany nejsou u nás odděleny od státu a pobírají ze státního rozpočtu stamiliony Kč. 96% voličů nejsou příslušníky politických stran, výkonná moc není oddělena od moci zákonodárné a stranické špičky nejsilnějších stran totalitním způsobem ovládají většinu obyvatelstva. Zrušena jako protiústavní by měla být pětiprocentní klauzule, neboť ignoruje ochranu menšin. Většina voličů by si přála změnu a volila by raději novou malou politickou stranu. Toto však nakonec neučiní z obavy, že jejich hlas by fakticky propadl, neboť v případě že jimi volená strana se do sněmovny nedostane, bude rozdělen přesně mezi ty strany, které původně vůbec volit nechtěli.
Klíčová slova: wifi, elektronický podpis
÷
7) Autor podnětu Původní text podnětu byl upraven a zkrácen správou NDOP . Podrobnosti dodá Ing. Josef Hromádko, CSc. - hromadkojosef/n/sznam.cz
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20061124204106
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
25. 08. 2017 Přikladem v zavádění e-govermentu je stále malé Estonsko?
PODROBNOSTI.

31. 03. 2012 Počítač mělo loni v Česku téměř 65 procent domácností, což je o šest procentních bodů více než v roce 2010. Podíl bytů připojených k internetu stoupl z 56 procent na 62 procent. Vysokorychlostní internet mělo 59 procent domácností.
PODROBNOSTI

03. 03. 2011 Česko hodla elektronické volby vyzkoušet (v jednom obvodu) "už" v r. 2012.

25. 05. 2010 Letošní Volby do PS budou plátce daní stát více než miliardu Kč.