Podnět číslo 20061120102009 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20061120102009

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20061120102009 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace neznámá
3) Kde začít s řešením Český Krumlov, sídliště Vyšný
5) Kdo by měl o podnětu vědět starosta (ing. Luboš Jedlička - ODS, podatelna@mu.ckrumlov.cz); Služby města,
6) Co je třeba udělat Odfrézovat povrch a vytvořit novou asfaltovou vrstvu na komunikacích mezi domy, zejména na vodorovných plochách. Při rekonstrukci plynových rozvodů (léto r. 2006) došlo v řadě míst i k propadům dříve opravovaných pásů . V prohlubních se shromažďuje dešťová voda a prosakuje do sklepů přilehlých obytných domů. Zvláště patrný je tento stav před domem č.p. 101. Propady vznikly opakovaným přetížením vozovek pásovým bagrem a těžkými automobily.
(Viz též podnět 2006 06 12 08 30 07)
7) Autor podnětu
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20061120102009
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
21. 11. 2007 starosta Č.Krumlova oznamuje: akce byla reklamovaná a provedla se následná oprava.
Doporučení správy NDOP: prověřit věrohodnost tvrzení o provedení oprav. Např. před zmíněným domem č.101 vady odstraněny nejsou.