Podnět číslo 20061118110507 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20061118110507

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20061118110507 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace probíhá
3) Kde začít s řešením Český Krumlov, křižovatka ulic Stříbrná a Do Vrchu
5) Kdo by měl o podnětu vědět starosta( ing. Luboš Jedlička - ODS, podatelna@mu.ckrumlov.cz); Služby města; odbor dopravy
6) Co je třeba udělat vyplnit dvě až 10 cm hluboké prohlubně v povrchu komunikace. (Nad uzávěrem vody a v okolí litinového víka kanalizace ?)
7) Autor podnětu *
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20061118110507
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
21. 11. 2007 starosta Č.Krumlova oznamuje: prohlubně a díry v komunikacích po zimě se každý rok opravují z rozpočtu města.
Doporučení správy NDOP: bylo by dobré reagovat ve vztahu ke konkrétní vadě.