Podnět číslo 20061118092507 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20061118092507

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20061118092507 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace neznámá
3) Kde začít s řešením Český Krumlov, ulice Na Skalce,
5) Kdo by měl o podnětu vědět starosta( ing. Luboš Jedlička - ODS, podatelna@mu.ckrumlov.cz); Služby města
6) Co je třeba udělat reklamovat nebo zajistit opravu povrchu komunikace. Zejména v úseku mezi domy č.p. 540 a 541 se propadá. Část vody z dešťových srážek bude vsakovat do tělesa náspu. Účinkem mrazů může dojít k náklonu opěrného (asi 5 m vysokého ) kamenného zdiva.
7) Autor podnětu *
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20061118092507
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
21. 11. 2007 starosta Č.Krumlova oznamuje: není majetkem města, nutno řešit s majiteli.
Doporučení správy NDOP: ověřit, zda místní komunikace a zejména ohrožená masivní a vysoká kamenná zeď skutečně patří soukromé osobě. Je to málo pravděpodobné.