Podnět číslo 20061103174507 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20061103174507

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20061103174507 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace neznámá
3) Kde začít s řešením Česko
5) Kdo by měl o podnětu vědět Vláda, Rada vlády pro výzkum a vývoj, ministr dopravy, ministr životního prostředí,
posta@vlada.cz, rvv@vlada.cz, posta@mdcr.cz, posta@env.cz
6) Co je třeba udělat

Zajistit vyhlášení veřejné soutěže (grantu?) na vývoj dopravního systému, který by na tradiční železniční trati umožnil individuální přepravu osob a menších nákladů pouze po jedné z kolejí na pražci, případně s oporou na linii nad střední částí pražců, a to plynule - bez nevyžádaných zastávek, tzn. umožnit předjíždění na zastávkách.
Autonomní ("taxi") přepravní jednotka má být široká tak, aby umožnila míjení s jednotkou, která se na druhé koleji pohybuje v protisměru.
Takový systém zrychlí a zefektivní dopravu zejména na tratích regionálního významu a odlehčí provoz na silnicích.

Klíčová slova: FV, fotovoltaiický panel, solární, setrvačník

7) Autor podnětu arbedzavináčwo.cz
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20061103174507
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
21. 10. 2018 Fotovoltaické nebo solární panely lze pokládat na na pražce železničních tratí?
PODROBNOSTI.

23. 04. 2018 Automobily by mohly do cílových stanic jezdit vysokou rychlostí a bez řízení, a to ve spřažených kolonách, v konkávních „kolejích“, na náspech vele dálnic?
PODROBNOSTI.>

23. 04. 2018 Automobily by mohly do cílových stanic jezdit vysokou rychlostí a bez řízení, a to ve spřažených kolonách, v konkávních „kolejích“, na náspech vele dálnic?
PODROBNOSTI.

23. 09. 2016 I na českém trhu se budou prodávat velice malá a úsporná auta?
PODROBNOSTI.

06. 11. 2006 sekretář Rady vlády pro výzkum sděluje, že soutěž může vyhlásit pouze MD (viz zákon 130/2002Sb a www.vyzkum.cz)