Podnět číslo 20061020102207 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20061020102207

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20061020102207 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace neznámá
3) Kde začít s řešením Praha, České Budějovice, Brno, Karlovy Vary, Hradec Králové, Jihlava, Liberec, Ostrava, Olomouc, Pardubice, Plzeň, Ústí nad Labem, Zlín, obec, město, Česko
5) Kdo by měl o podnětu vědět hejtman, primátor, starosta, odbor školství, ministr školství, ministr místního rozvoje, ředitel muzea, ředitel školy, učitel, pedagog
6) Co je třeba udělat Ocenit a následovat příklad Technického muzea v Brně, které zřídilo expozici EXPERIMENTÁRIUM. Zejména mládež má možnost seznamovat se zábavnou formou s různými zákony fyziky a jejich technickými aplikacemi. Jednotlivými pokusnými modely lze volně manipulovat a sledovat výslednou reakci. Problematiku zřízení a provozu expozice zájemcům vysvětlí autoři scénáře: Ing. Jaroslav Pipota - pipota/n/technicalmuseum.cz , tel.: 541421437 nebo Ing. Libor Procházka - prochazka/n/technicalmuseum.cz, tel.: 541421474, případně Mgr. Drahomíra Přikrylová - prikrylova/n/technicalmuseum.cz .
7) Autor podnětu
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20061020102207
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
24. 11. 2010 Aktuální adresa EXPERIMENTÁRIA je ZDE
Existuje i putovní výstava.

18. 12. 2006 Navrhovatel většiny experimentů Technické herny Technického muzea v Brně ( Ing. L. Procházka - prochazka@technicalmuseum.cz ) nabízí tvůrcům dalších heren výkresovou dokumentaci a splupráci.