Podnět číslo 20060930000000 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20060930000000

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20060930000000 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace probíhá
3) Kde začít s řešením Český Krumlov
5) Kdo by měl o podnětu vědět kandidát na starostu/starostku pro komunální volby 2006 : Zikmundová Jitka ( Město pro všechny), Trnka Stanislav (KSČM), Vondrouš Jan (KDU-ČSL), Veselý Otakar (Volba pro město), Vaněček Jan (ČSSD), Marko Milan (Krumlov potřebuje změnu), Kuchtová Dana (Strana Zelených), Jedlička Luboš (ODS)*-
6) Co je třeba udělat do 11.10.2006 sdělit výboru o.s.PODNĚTY.CZ (jeho prostřednictvím spoluobčanům) vlastní názor na možnost využití projektu "Národní databáze občanských podnětů" (NDOP = www.podnety.cz ) městem Č.Krumlov. Reagovat lze formulářem (odkaz "Úroveň realizace") nebo mailem ( pro: podnety@podnety.cz) na následující dotazy :
1. V čem je přínos a jaké jsou hlavní nedostatky nové komunikační technologie?
2. Pokud bude kandidát zvolen, bude využívání technologie prosazovat?
3. Bude proti, pokud přijetí projektu NDOP navrhne zastupitel z jiné strany?
4. Vidí, nebo nevidí problém v určení osoby, která by měla (po zaškolení) vykonávat správu „obecního“ segmentu NDOP.
5. Vadí mu stav, kdy dohled nad dodržováním etického kodexu správy NDOP vykonává o.s. PODNĚTY.CZ ?
6. Jak lze zajistit, aby co nejvíce občanů mohlo podněty předávat internetem?
7. Co je třeba udělat, aby ubylo anonymních podnětů?
8. Čím lze motivovat zastupitele, úředníky a pedagogy k příkladnosti při podávání podnětů technologií NDOP?
Podrobnosti o projektu jsou ZDE

ZÁVĚR TESTU JE ZDE
7) Autor podnětu Arnošt Bednář - předseda o.s. PODNĚTY.CZ ( podnety@podnety.cz)
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20060930000000
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
20. 09. 2007 na schůzce se starostou Č.K. byl dohodnut postup pro realizaci projektu NDOP v Č.Krumlově

Ohlásil: Průběh realizace zaznamenává autor podnětu.
10. 08. 2007 DÍLČÍ ZÁVĚR:
STAROSTA ANI MÍSTOSTAROSTKA DOSUD NEUDĚLALI TÉMĚŘ NIC PRO SPLNĚNÍ SHORA UVEDENÉHO PŘEDVOLEBNÍHO SLIBU.
*2007 09 05 - pokus o obnovení dialogu se starostou.Ten navrhuje schůzku dne 2007 09 08 30.Ohlásil: Průběh realizace zaznamenává autor podnětu.
24. 05. 2007 starosta Ing. Jedlička zpochybňuje možnost, že by komunikační technologie serveru podnety.cz mohla být přijata jako oficiální platforma města. Hodlá však dál číst podněty.


Ohlásil: Průběh realizace zaznamenává autor podnětu.
25. 04. 2007 starosta ing. Jedlička zástupcům sdružení slíbíl, že projekt znovu prostuduje a 15.5.2007 navrhne řešení.
*2007 05 15 starosta ing. Jedlička oznamuje, že podněty intenzivně studuje a vyjádří se 16.5.2007. Slib slib však ani do 19.5.07 nesplnil


Ohlásil: Průběh realizace zaznamenává autor podnětu.
22. 11. 2006 o postupu předání segmentu NDOP do samosprávy Č.Krumlova jednal předseda o.s.PODNĚTY.CZ s místostrostkou Bc. Jitkou Zikmundovou. Ta možnost plnění svého slibu zpochybnila. Záměr splnění slibu potvrdil radní ing. Vondrouš.
t color>

Ohlásil: Průběh realizace zaznamenává autor podnětu.
02. 11. 2006 Ing Veselý se na slíbenou schůzku (bez omluvy) nedostavil.
2006 12 08 - starosta ing. L.Jedlička slibuje, že splní co slíbil.
*2007 01 24 20 - místostarostka Bc. Zikmundová slibuje, že splní co slíbila.


Ohlásil: Průběh realizace zaznamenává autor podnětu.
12. 10. 2006 kandidát na starostu Ing.Jan Vondrouš ( KDU-ČSL) oznámil, že jeho strana má závazek spolupráce s o.s.PODNETY.CZ ve volebním programu.
*** Kandidát na starostu JUDr.ing. Milan Marko (sdružení KRUMLOV POTŘEBUJE ZMĚNU) vyjádření slíbil, ale ani po urgenci slib v požadovaném termínu nesplnil.Ohlásil: Průběh realizace zaznamenává autor podnětu.
11. 10. 2006 Bc.Jitka Zikmundová, kandidátka na starostku Č.Krumlova za SN-MĚSTO PRO VŠECHNY, považuje projekt NDOP za jednu z možností, jak být informována o životě města, přání a potřebách občanů. Pokud bude členkou m.z. a o.s.PODNĚTY.CZ předá správu segmentu NDOP městu, pokusí se zajistit co nejefektivnější využití navrhované komunikační technologie.


Ohlásil: Průběh realizace zaznamenává autor podnětu.
11. 10. 2006 Stanislav Trnka, kandidát na starostu za KSČM se domnívá, že při správném pochopení produktu oběma stranami, může se Národní databáze podnětů stát důležitým komunikačním prostředkem mezi občany a orgány města. Přes určitý problém anonymity vyřeší např. problém těch, kteří k jednání s úředníky přistupují s obavami či ostychem. Zde mají větší šanci vyjádřit se s rozmyslem. Projekt bude podporovat.
ont color>

Ohlásil: Průběh realizace zaznamenává autor podnětu.
11. 10. 2006 Kandidátka na starostku Dana Kuchtová (STRANA ZELENÝCH) prohlásila, že na formulaci vyjádření nemá čas.


Ohlásil: Průběh realizace zaznamenává autor podnětu.
06. 10. 2006 Jan Vaněček, kandidát na starostu za ČSSD oznámil, že navrhovaný způsob komunikace s občany (prostřednictvím www.podnety.cz) nepatří mezi jeho předvolební priority. 7.10.2006 vyjádřil vážné výhrady proti anonymitě některých podnětů. Oficiální stanovisko poskytne některý ze zastupitelů ČSSD až po volbách.


Ohlásil: Průběh realizace zaznamenává autor podnětu.
05. 10. 2006 návrh postupu pro využití projektu NDOP městem Č.Krumlov plně a vstřícně akceptoval kandidát ODS na starostu - ing.Luboš Jedlička.Viz však podnět č.j.2004 10 08 10 40 07


Ohlásil: Průběh realizace zaznamenává autor podnětu.
03. 10. 2006 Dipl.ing. Otakar Veselý, lídr strany"Volba pro město" se domnívá, že dialog, který umožňuje projekt NDOP může směřovat ke zkvalitnění řízení města Č.Krumlov
ově

Ohlásil: Průběh realizace zaznamenává autor podnětu.