Podnět číslo 20060924175007 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20060924175007

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20060924175007 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace neznámá
3) Kde začít s řešením Česko
5) Kdo by měl o podnětu vědět Vláda, předseda vlády ing. Mirek Topolánek (ODS) - ministr zemědělství, ministr životního prostředí.
posta@vlada.cz; info@mze.cz; info@nnv.cz
6) Co je třeba udělat Vyhlásit veřejnou soutěž na využití nadbytečných zásob sena. V čase dle č.j. tohoto podnětu tisíce těžkých balíků sena hnijí a rozpadají se na nekvalitně posečených loukách - některé již druhý i třetí rok.
Podnět je motivován stavem na pozemcích severně od přehrady Lipno - do vzdálenosti asi 15 km. Část balíků je účelně využívána pouze v zimě - ve funkci sněhových zábran podél silnic.
Viz též podnět č.j.2007 10 07 17 15 07
7) Autor podnětu
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20060924175007
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
13. 07. 2009 Jeden z druhů použití je stavebnictví - ovšem nelze používat seno shnilé ani v kulatých balících, jen v balících kvádrových. Bližší informace - viz. některé publikace o stavění ze slámy - viz též www.greenhomebuilding.com či org, či knihovna těchto publikací u českého Permalotu. V Čechách by patrně musel být použit způsob, kdy balíky nenesou zátěž (tedy s konstrukcí), protipožární atest je schopna vydat paní Plešková (info u Permalotu). Jeden slaměný dům postavený v roce 1997 ze slámy a vyřazených sloupků stál díky hyperinvestici do hightech oken s vrstvičkou vyhřívající zimním sluncem vnitřek stál tehdy 70 000 Kč. viz www.livepla.net. Možné vhodné použití v době nácviku - autobusové zastávky, zahradní přístřešky atd.

20. 04. 2008 srnčí zvěři seno v balících nechutná.

11. 12. 2006 ing. Jan Sikora (sikora@hamont.cz ) upozorňuje na existenci kotlů pro spalování biomasy - viz http://www.hamont.cz/


26. 09. 2006 ing. Oldřich Mužík [oldrich.muzik/n/vuzt.cz] z VÚZT píše: v našem ústavu jsme opakovaně zkoušeli kofermentaci čerstvé trávy s prasečí kejdou, kejdou skotu, popř. fugátu (vyhnilého substrátu z bioplynové stanice) a jejich směsí a to s uspokojivými výsledky při obsahu trávy do 50%. Důležitý je z tohoto hlediska obsah sušiny v materiálu, který by ani u tzv. suché fermentace neměl překročit 30%. Podle našich špatných zkušeností se zavadlým materiálem (včetně travin) se domnívám, že efektivní výroba bioplynu ze sena i při kofermentaci s kejdou není pravděpodobná. Určitě není možné vyrábět bioplyn pouze ze sena. Travní siláž (senáž) s nižším obsahem sušiny by se využít při vhodné technologii anaerobní digesce dala. Ale i zde zle předpokládat lepší výsledky při kofermentaci s materiály s nižším obsahem sušiny (kejda). Při sušině výsledné směsi do 12% lze využít zcela bězné technologie anaerobní digesce. Jestliže by ale šlo o likvidaci jinak nepoužitelného, hromadícího se materiálu se zápornou hodnotou (poplatek za likvidaci tohoto materiálu), mohlo by to efektivitu (ekonomiku) procesu výrazně zlepšit. Navíc tuto výzvu je možné chápat i tak, že by se anaerobní digesce trávy mohla provádět předem (čerstvé, nebo siláže), aby k hromadění hnijícího sena nedocházelo vůbec. Takový výsledek už by dával smysl.