Podnět číslo 20060922141007 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20060922141007

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20060922141007 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace neznámá
3) Kde začít s řešením Český Krumlov, České Budějovice
5) Kdo by měl o podnětu vědět starosta, primátor, ředitel firmy "Výstavba plynovodů"; Stavební úřad
6) Co je třeba udělat požádat vedení firmy "Výstavba plynovodů ", aby zlepšilo dohled nad dodržováním technologických postupů při rekonstrukci plynovodů . V čase dle č. podnětu došlo V Č. Krumlově (sídliště Vyšný) k situaci, kdy byl do nového potrubí vpuštěn plyn , který pak p.p.delší dobu, pod značným tlakem a ve velkém množství unikal do výkopu a z něho nezaslepenou trubkou do sklepů bytového domu . K neštěstí nedošlo jen proto, že na závadu upozornil náhodný chodec a nikdo si v blízkosti výkopu nezpaloval cigaretu ani neotočil vypínačem ve sklepě domu.
7) Autor podnětu
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20060922141007
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.