Podnět číslo 20060918101500 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20060918101500

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20060918101500 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace neznámá
3) Kde začít s řešením Česko, Praha
5) Kdo by měl o podnětu vědět Rada České televize ( radact@ceskatelevize.cz ), poslanec- bartos@psp.cz; senátor - www.oberfalzer.cz
6) Co je třeba udělat oznámit veřejnosti jméno iniciátora vyhlášení veřejné soutěže o nové logo České televize. Vyčíslit a zveřejnit výši nákladů na organizaci soutěže. Zahrnout do nich i cestovné pro zahraniční "experty" v komisi hodnotitelů, poplatky za registraci a udržování nových ochranných známek, výdaje za změny na tiskopisech, propagačních materiálech, v adresářích, v označení vozidel, budov, atd. Autor podnětu se domnívá, že stávající loga pro ČT1 a ČT2 jsou velmi zdařilá a s jinými čísly uvnitř obrazců použitelná, pro ČT24 i pro další připravované kanály. Zavedenou (až proslulou) značku by sotva měnila úspěšná firma ( např. Budvar či Coca Cola) . RČT by měla tento podnět považovat za stížnost na generálního ředitele ČT Janečka, který zjevně plýtvá důvěrou a zejména penězi koncesionářů. Sotva už prosadí další zvýšení koncesionářských poplatků.
7) Autor podnětu
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20060918101500
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.