Podnět číslo 20060724184000 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20060724184000

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20060724184000 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace neznámá
3) Kde začít s řešením Česko, Praha, České Budějovice, Brno, Karlovy Vary, Hradec Králové, Jihlava, Liberec, Ostrava, Olomouc, Pardubice, Plzeň, Ústí nad Labem, Zlín, obec, město, vše, Vše
5) Kdo by měl o podnětu vědět Vláda, předseda vlády, ministr, parlament, poslanec, senátor, hejtman, starosta, politická strana,novinář, politolog
6) Co je třeba udělat Kultivovat politickou „práci“. Mít přitom na zřeteli slova, která politikům a spoluobčanům adresoval spisovatel a novinář Karel Čapek ve 20. až 30. letech 20. století.

Náhodný výběr jeho postřehů:
-politika je to, co dělají politikové nebo ti, kdo se jimi chtějí stát; politikové jsou zvláště k tomu účelu se přihlásivší osoby, jež jsou placeny za to, že dělají politiku; vlastním účelem politiky je poskytnout těmto osobám stálé zaměstnání nebo ukojení jisté ctižádosti; my ostatní pak na to platíme. Nesmírně přeceňujeme politiky a velmi podceňujeme svou vlastní politickou funkci. Každá užitečná práce je politická.
-Máme ponižující vědomí, že s námi političtí lidé dělají, co jim je libo. Jsme jim dobří jen k tomu, abychom jim odevzdali hlas; vše další, co nám demokracie dává, je politická bezmoc. Parlament není tribunou naší, nýbrž zbytečným a nedůstojným předstíráním veřejné kontroly nad politickým handlem. Nemluvíte za nás; jen se o nás dohadujete. Je-li nám čeho třeba, tedy je to pracovat proti stranám; proti vládě stran; proti hlasovací mašinérii; proti inkompetenci; proti politice za zavřenými dveřmi; proti všemohoucnosti výkonných výborů; proti našemu ponížení; proti úpadku.
-Sedli jsme k tvoření reforem a zákonů, ale přitom jsme zapomněli na stejně podstatnou věc: na tvoření zvyků; chcete-li to slovo, tedy na tvoření tradicí.
-Hospodaříme špatně se svým nadáním. Není dost poptávky po nějakém vynikání . Chybí nám ctižádost kolektivní, radost z toho, že nejen já, ale my všichni jsme chlapíci. Často se u nás dobrá myšlenka umoří tím, že o ní spolurozhodují druzí; místo aby se naše síly sčítaly, paralyzují se navzájem .
-Někdy se útočí na ideu, aby se mohly podrazit nohy jedné osobě; někdy se útočí na osobu, aby mohl být zvrácen celý systém. Dnes se něco rozpoutává, do čeho ještě nevidíme....

Klíč. slova: Orwell, Anglie, Kraus, Melčák, kumulace funkce, Pohanka,Kraus, Škarka, Kočí, Bárta , VV, grunt, Gross, trafika Kotrba
÷
7) Autor podnětu Podnět je inspirován článkem http://www.pozitivni-noviny.cz/982.html
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20060724184000
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
11. 07. 2018 Třetina českých europoslanců má velmi výnosné vedlejší pracovní poměry?
PODROBNOSTI.

28. 10. 2017 Do života občanů by neměli zasahovat "politici", jejichž úroveň myšlení prezentoval jihočeský poslanec SPD.
PODROBNOSTI.

04. 10. 2017 Mravy socialistické a kapitalistické společnosti porovnává publicista Štěpán Kotrba v TOMTO článku. Dříve většina občanů považovala stát za vlastní a společně vybudovali díla hodná obdivu. Dnes musí držet hubu a krok, jinak přijdou o zaměstnání, zadarmo nehnou ani prstem a téměř vše důležité vlastní cizinci.

10. 02. 2017 ČSSD není schopna vygenerovat kvalitní politiky a dalším důkazem je státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza? O ruské propagandě např. tvrdí, že představuje největší hrozbu, které je Evropa vystavena od třicátých let.
PODROBNOSTI.

26. 09. 2016 K.H.Borovský - r. 1850: "Především musíme zde opětovati svou již dříve několikrát vyslovenou hlavní zásadu, že totiž vlastně jsou jen dvě politické strany: jedna totiž poctivá a spravedlivá, žádostivá svobody, rovnoprávnosti, veřejnosti, pevného práva, druhá zase milovnice nadpráví, despotie, libovolnosti a tajnosti.""
PODROBNOSTI. Články z r. 1850)

15. 09. 2016 Poslanci vymýšlí opatření, která mají zabránit, aby mezi ně pronikali lidé, Kteří umí víc než "politikařit" ?
PODROBNOSTI.

05. 07. 2016 Senátor za stranu Soukromníků má 3 firmy registrované v "daňovňovém ráji" a "přivydělal" si za rok 1915 více než 325 milionů Kč. PODROBNOSTI:

05. 10. 2015 Jeden z neotřesnějších politických duelů "posametové" historie (mezi bývalým a současným ministrem financí) je popsán ZDE.

23. 07. 2015 Senátoři zamítli novelu zákona, který by znemožnila zřizování "trafik" pro "zasloužilé" politiky. Další podrobnosti jsou ZDE.

27. 03. 2015 Upozornění na existenci podnětu bylo odesláno 24.3. 2015 13:20 na kontakty: Vláda ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo školství,mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo obrany, Ministerstvo financí, Ministerstvo životního prostředí, Ministr vnitra, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo dopravy.
Doručení mailu potvrdili
24.3.2015-Min.dopravy
24.3.2015-Min. školství
24.3.2015-EPD MFČR
24.3.2015-Min.život.prostředí,
26.3.2015-Min. vnitra

Ohlásil: Anna Nováková
14. 03. 2015 Jedno procento celkové populace vlastní větší majetek než zbývajících 99 procent obyvatel planety.
Chudý rolník či dělník touží především po svobodných volbách a po možnosti se svobodně vyjadřovat ve svobodně vycházejících tiskovinách?
Lidé žijící v sociálním vyloučení a miliony evropských bezdomovců mají sice plně zajištěna všechna myslitelná občanská práva, ale k čemu jsou jim dobrá? Zjevně tu není něco v pořádku a "lidská práva" potřebují restart

16. 02. 2015 Umělci dodávají bustybusty a lavičky a politici se s nimi jedou za sta tisíce z peněz svých voličů vyfotografovat. Tomu se říká dělba práce:-)

23. 11. 2014 Velice silný a stále aktuální mravní náboj má výzva "Velkého Diktátora". ( Film, Charlie Chaplin r. 1941.)

14. 09. 2014 Názor prof. Koukolíka na možnosti lidských společenství je ZDE. (Video)

18. 08. 2014 "Mravnost" západního pojetí demokracie zpochybňuje slovenský publicista Andrij Stryj.

04. 07. 2014 "Za posledních sto let bylo vaše zákonodárství jen nepřetržitým a neplodným pokusem urovnat vaše spletené hospodářské poměry,....zničili jste celou svou společnost, vlastnictví, rodinu, náboženství, morálku,....při dělení kořisti se pozorujete závistivýma očima a dříve nebo později, až bude všecko rozděleno, přepadnete se navzájem. To je vlastní smysl vašeho zbrojení..." - napsal v r. 1929 jistý Číňan, který studoval v Evropě.
PODROBNOSTI

25. 01. 2014 Nejvyšší soud (NS) s konečnou platností prohlásil, že osobní finanční půjčky mezi poslanci politické strany VV (Věci veřejné), které které poskytly záminku k jejich diskretizaci a měly fatální dopady na existenci strany nebyly poskytovány v rozporu se zákonem.
PODROBNOSTI.

02. 05. 2013 "Polopatická" zpráva o poměrech v české PS je ZDE. Jejím autorem je bývalý poslanec František Ringo Čech.

Ohlásil: A3
25. 04. 2013 Ve Válce s mloky Čapek paroduje kapitalismus, bohaté vyšší vrstvy, bulvární tisk, nacionalismus, nacionalistické předsudky vědců, krutost a sobectví států a akademických pracovníků a idiocii manažerů. Vědci a akademičtí pracovníci jsou podle Čapka zbabělí a ješitní pedanti. Rezignují na svou povinnost hájit etické hodnoty a lidskost. Podlézají mocným a prosazují jen svůj sebezájem. Argumentace intelektuálů je podle Čapka téměř vždycky falešná.
ZDROJ + PODROBNOSTI.

Ohlásil: Arbed
23. 01. 2013 Podle prvního prezidenta ČSR T.G.Masaryka je mravním základem vší politiky humanita. Demokracie není možná bez pravdy a k pravdě se nelze prolhat. Je třeba bránit pokusům o deformaci významu pojmů zákon, nacionalismus, atd.
PODROBNOSTI.

Ohlásil: Arbed - inspir. mailem od M.Valacha
09. 03. 2012 Podle občana Jaroslava Kuchaře je třeba vrátit morálku do stavu, kdy:
pekař nebude šidit rohlíky, řidič neodjede od nehody, chlapi začnou držet slovo. Manažer obchodní firmy pak odmítne antidatovat datum spotřeby, stavitel nedá úplatek ouřadovi a člověk od telefonního operátora podá trestní oznámení na kartelovou dohodu krytou ČTÚ. Novinář se nebude podílet na evidentně placené dehonestující kampani a jiný nalezne odvahu prosadit článek zveřejňující nepříjemnou pravdu proti zájmům inzerentů. Podnikatel přesídlí zpět firmu z daňového ráje do ČR. Slušný státní zástupce pak dotáhne tutlanou kauzu k soudu a další slušný soudce možná odsoudí velkou rybu. Každý může být kamínkem, který spustí lavinu, jejímž výsledkem bude kompletní výměna establishmentu. Zdroj

Ohlásil: Arbed, podnety@podnety.cz
24. 02. 2012 Nejbohatší senátor Tomáš Töpfer (roční příjem 8 mil Kč) je současně: výkonný herec, režisér, pedagog, člen správních rad, provozovatel restaurace a ředitel pražského Divadla na Vinohradech. Bylo by třeba zjistit, kolik hodin práce měsíčně se vlastně věnuje "senátorování" a posoudit, zda má nárok na plný senátorský plat + náhrady.

20. 01. 2012 400 roků starý sonet Williama Shakespeara:
Znaven tím vším, já chci jen smrt a klid,
jen nevidět, jak žebrá poctivec,
jak dme se pýchou pouhý parazit,
jak pokřiví se každá dobrá věc,
jak trapně září pozlátko všech poct,
jak dívčí cudnost brutálně rve chtíč,
jak lidskou slušnost korumpuje moc,
jak zchromlá vláda na nás bere bič,
jak umění je pořád služkou mocných,
jak blbost zpupně schopným poroučí,
jak prostá pravda je všem jenom pro smích,
jak zlo se dobru chechtá do očí.
Znaven tím vším, už chci být, lásko, v hrobě,
jen nemuset tím sbohem dát i tobě.
13. 01. 2012 „Úlohou politiků je zasívat strach, a pak přinést naději a řešení“. Tihle lidé přesně vědí, co funguje na vymývání hlav, a v zájmu svých ambicí udělají cokoliv. Bohužel to nedělají jen oni, ale i lidé z reklamních agentur, bulvárních médií, někteří náboženští vůdci. INTERNET MŮŽE POLITIKY VYŘADIT ZE HRY.
PODROBNOSTI

30. 12. 2011 Dokumentární video (24 min.) o mravech a inteligenci některých českých poslanců (r.2011) ZDE

Ohlásil: Arbed, podnety@podnety.cz
30. 06. 2011 Zaslali jste email na adresu posta@mdcr.cz. Vase podani bylo prijato v poradku a bude vyrizeno dle platnych pravidel pro podatelnu, ktere vychazeji z platne legislativy (zejmena vyhlaska c. 496/2004 Sb., o elektronickych podatelnach, v platnem zneni, a zakon c. 227/2000 Sb., o elektronickem podpisu, v platnem zneni) Datum doruceni: 28.6.2011 14:45:01 Predmet zpravy: Upozornění na podnět: http://podnety.cz/podnet-cislo-20060724184000 Cislo podaci zpravy: 30194/2011-MD-CKDP

28. 06. 2011 Na podnět byli upozorněni:
Kancelář Poslanecké sněmovny , Úřad vlády ČR , RNDr.Petr Nečas , Senát ČR , Radek Šmerda , Jiří Besser , Miroslav Kalousek , RNDr.Alexandr Vondra , Jaromír Drábek , Kamil Jankovský , Martin Kocourek , Jiří Pospíšil , Mgr.josef Dobeš , Jan Kubice , Karel Schwarzenberg , doc.MUDr.Leoš heger , Ing.Ivan Fuksa , Tomáš CHalupa , Miroslava Němcová , KSČM , ČSSD , ODS , TOP09 , Věci Veřejné | Další >

Ohlásil: leo-pold@seznam.cz
28. 06. 2011 Vážený pane, vážená paní, Vaše zpráva byla zaevidována v centrální poště Kanceláře PSP ČR

Ohlásil: leo-pold@seznam.cz
11. 05. 2011 ".... je třeba lidem připomenout, že v politických stranách je v Česku asi 80 tisíc lidí, ze kterých se stala zvláštní kasta dirigující zbytek k tomu, kolik jí mají dát peněz, aby se měla dobře ....
Jako jedno z řešení vidí rozšíření přímé demokracie. Budou se volit jednotlivci a ti budou tvořit vládu. Stranické nominace jsou zkáza."
ZDROJ

08. 05. 2011 Dokumentaristka Helena Třeštíková vydržela v české vládě jen 15 dnů. Potom ńa funkci ministryně kultury resignovala, se slovy: "Šla jsem do politiky s vizí pomoci české kultuře a nebyla jsem na tyto věci (svinstvo v politice) připravena.“
PODROBNOSTI

Z jiného zdroje:
Každé společenství se udržuje hodnotami, na kterých vzniklo. Ať už je to rodina, obec, stát, církev, podnik, sportovní klub, či politická strana. Bez nich je mrtvé. Občanská demokratická strana je ideově vyprázdněna, stala se pouhým nástrojem přístupu k moci- politické a ekonomické. Politická scéna u nás je úděsně rozhádaná. Mezi sebou se koušou, kopou a škrtí. Přesto jdou v jednom šiku jako smečka toulavých a zdivočelých psů. Touha po moci a korytech je silnější než jejich pud sebezáchovy. S korupcí v téhle zemi půjde něco zásadnějšího dělat, až zakladatel ODS a současný prezident Václav Klaus definitivně zmizí z politiky.

06. 05. 2011 358 r. staré hodnocení politiků:-) (Orwell)

12. 04. 2011 Politik by měl být především slušný člověk. Jeho povahové vlastnosti by měly být pozitivní. Zkusíme si je tedy vyjmenovat – poctivý, pravdomluvný, čestný, schopný, odvážný, svědomitý, spravedlivý, odpovědný, vnímavý, přátelský, laskavý, skromný, pokorný, ohleduplný, ochotný pomáhat, hodný, šikovný, tolerantní, dobrosrdečný, statečný, nadaný, vytrvalý, štědrý, důsledný, věrný, velkorysý, sebejistý, důstojný, hrdý, šlechetný, tvořivý, starostlivý, pracovitý, přímý, vlídný, neměl by být závistivý, charakterní, rozvážný, klidný, přístupný, neměl by být urážlivý, podlézavý, úlisný, lakomý, tvrdohlavý, pomlouvačný, povrchní, pomstychtivý, povýšený, domýšlivý, pyšný, ješitný, arogantní, zarputilý, násilnický. Měl by to být prostě dobrý a rovný člověk.
No a to je první problém. Kde takovéhle politiky vzít? Slušní lidé s pozitivními vlastnostmi se do politiky moc nehrnou. Proč? Protože nemají kačení žaludky.
ZDROJ

13. 03. 2011 4. ledna 1919. Beneš se táže ze Ženevy ministra Rašína: „Co se to proboha děje v republice?. Jak to, že mezi lidem narůstá nespokojenost, mezi poslanci bují korupce, pokračují hádky v parlamentu,politické strany jsou nesmiřitelné,nechtějí se o ničem dohodnout“.
Rašín si sedl a napsal dopis: (kráceno) „obyvatelstvo, stůně třemi těžkými chorobami. První z těchto choroba jest zlenivění a zlenošení obyvatelstva a to, že tento národ odvykl pracovati, a vojáci , kteří se vracejí z fronty, odvykli práci úplně... Druhou velkou chorobou jest to, že se věří v Omnipotenci státu... Každá činnost má byt státem nejen řízena ale i placena.... a tak se přichází s návrhy, ze se výrobcům se statní pokladny má připlatit, aby se to v prodeji mohlo dáti laciněji... každý raději očekává pomoc od státu , místo aby vlastní pílí svůj majetek rozmnožiti ráčil. Třetí chorobou jest, ze lid si mysli, že svoboda předpokládá neposlušnost a že svoboda znamená zákaz poroučení.“ Osobně si myslím , že obyvatelstvo stále stůně těmito třemi těžkými chorobami a politici většiny směrů rovněž.

29. 09. 2009 Příklady korupčního chování politiků.

01. 12. 2006 poslanci se už půl roku dohadují o tom, kdo bude předsedou vlády...

Ohlásil: -
Přílohy:
20060724184000-s.k.-neuman.-basen.-zalm-z-r.-1919.doc 35.5 kB