Podnět číslo 20060615113009 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20060615113009

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20060615113009 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace neznámá
3) Kde začít s řešením Český Krumlov, radnice
5) Kdo by měl o podnětu vědět starosta ( JUDr. F.Mikeš - ODS) , radní, zastupitel
6) Co je třeba udělat Evidovat výsledky individuálního hlasování zastupitelů. Dokud nebude k dispozici elektronické zařízení, lze postupovat následově.
Před zahájením jednání obdrží každý zastupitel formulář se seznamem projednávaných opatření a pod každým z nich budou 3 rámečky - PRO, PROTI, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ.
Zastupitel hlasuje zdvižením ruky a podpisem v příslušném rámečku. (Může zaznamenat i důvody svého rozhodnutí.)
Následně přepsat výsledky hlasování do internetové databáze, přístupné z odkazu příslušné webové stránky MÚ. Formuláře archivovat.
Viz též podnět č.j. 2006 06 08 09 05 00 .
Klíčová slova: OnLine, video,
7) Autor podnětu
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20060615113009
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
18. 10. 2017 Český Krumlov aktivoval elektronické hlasování,ukončil tisk dokumentů pro zastupitele a koupí jim tablety. Návratnost vložených investic je přibližně dva roky.
PODROBNOSTI.

16. 12. 2015 Město Č.Krumlov odvysílalo první (zkušební) přímý přenos ze zasedání zastupitelstva. Opravdu dobře bylo rozumět pouze starostovi, který měl mikrofon na klopě saka. Prostorové mikrofony jsou pro tento účel nevhodné.

31. 07. 2014 Obecně platí, že zachytit něčí podobu a šířit takový záznam lze pouze se souhlasem daného člověka. Ten však není třeba v případě, že někdo „veřejně vystoupí v záležitosti veřejného zájmu“. Souhlas je tedy třeba jen na pořízení a šíření soukromých projevů, případně snímání pasivních diváků.
PODROBNOSTI.

23. 12. 2012 Záznam z jednání obecního Zastupitelstva si může beztrestně pořídít každý občan.
PODROBNOSTI.

15. 06. 2006 na existenci podnětu byli mailem upozorněn starosta JUDr .František Mikeš (ODS) a všichni zastupitelé Č.Krumlova.


29. 01. 2006 ČTK oznamuje, že zastupitelé Č.Krumlova (aktuální starosta ing. Luboš Jedlička - ODS) žádají Ústavní soud o rozhodnutí, které by orgánům činným v trestním řízení odebralo právo přezkoumávat hospodárnost nebo důvodnost toho, jak město nakládá se svým majetkem. Podle policie zaplatilo město advokátům již 283.000 korun, není to ale konečná částka.