Podnět číslo 20060522235507 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20060522235507

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20060522235507 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace neznámá
3) Kde začít s řešením České Budějovice, Plzeň
5) Kdo by měl o podnětu vědět hejtman RNDr. Jan Zahradník (ODS); hejtman MUDr. Petr Zimmermann (ODS)+ radní, zastupitel, poslanec
6) Co je třeba udělat Vyčíslit a obyvatelům regionu oznámit, kolik Kč již zaplatili daňoví poplatníci za tvorbu Regionálního operačního programu „ROP NUTS II Jihozápad“, jehož globálním cílem je p.p. „Zvýšení konkurenceschopnosti regionu v zájmu dlouhodobě udržitelného zvyšování kvality života.“
Zastavit práce na dokumentu a ze státních služeb propustit jeho anonymní i podepsané tvůrce. Do vzniklé škody zahrnout i cenu práce, kterou odvedly kooperující organizace a obětovali posuzovatelé dokumentu, např. z okuhu nejméně 100 (z adresy havlikova@jsrlz.cz) již několikráte oslovených neziskových organizací.
Prověřit, zda špatným zadáním a nevhodnou organizací práce na tvorbě dokumentu nedošlo ke spáchání trestného činu a zda skrytým cílem tvůrců není snaha zajistit co nejširší a neprůhlednou pracovní náplň pro další nový úřad, s honosným názvem „Úřad Rady NURS II Jihozápad“ a zejména pro 16 členů jeho výboru, monitorovací výbor, Platební a certifikační orgán, Útvar interního auditu, Územní pracoviště regionální rady, Centrální harmonizační jednotky a další instituce.
Obsáhlé dílo ( doposud 116 stran textu a 20 stránková příloha) je i ve verzi ze dne 5.5.2006 v podstatě pouze souborem veřejně přístupných a obecně známých informací (převážně statistického charakteru ) a snůškou podivných frází. Připomíná plánovací dokumenty minulého režimu a chybí v něm snad už jen to, že bude splněn na 155%.
Sotva lze pochopit, proč programový dokument, na jehož základě (snad) budou rozdělovány prostředky z EU, které v letech 2007 až 20013 obdrží kraj Jihočeský a Plzeňský, obsahuje informace typu: „Naprostá většina území je odvodňována řekou Vltavou; Cílem dopravy je docílit alespoň základní dopravní obslužnosti; Voda regionu NUTS II Jihozápad je významným fenoménem; Místní komunikace jsou zásadní pro dopravu na místní úrovni; Nové využití území s opuštěnými a chátrajícími objekty může v závislosti na jejich stavu vyžadovat sanaci poškozených budov“, atd.
Text by asi odmítli i studenti před zkouškou z všestranných znalostí regionu, zejména pokud by z něho měli pochopit, proč je třeba „uplatňovat komplexní přístup k zajištění územní soudržnosti“ nebo proč nepodnikatelé mají obdržet 85%, podnikatelé do 46 %. max. 1 mil Kč.
Nechce se věřit, že o dokumentu se má vážně diskutovat jako o programu rozvoje regionu. Jde spíše o písemné vyjádření neúcty k občanům a o důkaz nekompetentnosti úředníků. Text by však možná zaujal vydavatele pokleslého humoristického časopisu. (Viz též podnět 20060324194507)
7) Autor podnětu
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20060522235507
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
19. 10. 2016 Kraje ztratí možnost rozhodovat o financích z EU, protože většina regionálních operačních programů (ROP) končí?
PODROBNOSTI.

24. 03. 2016 S eurodotacemi se "kšeftovalo" i na Ústecku a ředitel ROP dostal 7 roků nepodminěně.

24. 05. 2012 Eurofondy jsou rozkrádány systémově a systematicky. PODROBNOSTI.

24. 05. 2012 Kolik peněz a kam asi bylo "odkloněno" při realizaci 30 nejdražších projektů financovaných z fondů ROP SEVEROZÁPAD?

16. 05. 2010 Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2009
- Platy zaměstnanců v pracovním poměru 24 547 680 korun
- Ostatní osobní výdaje 808 858,-
- Ochranné pomůcky 20 519,-
Dopady šetření kvůli podezření z manipulace s projekty:
- 174 projektů je pozastaveno
- 3,4 miliardy korun nedorazilo k úspěšným žadatelům
- Dva pracovníci vyšetřovaní protikorupční policií, z toho jeden ve vazbě.
ZDROJ