Podnět číslo 20060508163012 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20060508163012

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20060508163012 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace vyřešeno
3) Kde začít s řešením Český Krumlov, radnice
5) Kdo by měl o podnětu vědět Starosta (JUDr. František Mikeš - ODS), místostarosta, radní zastupitel. Od září r. 2006 starosta Ing. Jedlička (ODS)
6) Co je třeba udělat Neprodávat podnik "Služby města". Postačí zlepšit úroveň jeho řízení. Služby města jsou institucí, která občanům slouží nejviditelněji a bezprostředně. Jeho prodej je neuváženým aktem - pokud nejde o důsledek korupčního jednání vlivného funkcionáře či zastupitele. V případě, že k prodeji dojde, autor zváží další kroky nutné k nápravě škod. (Viz též podnět 20060429211008)
Klíčová slova: Vlasatý
7) Autor podnětu ing. Jaroslav Vlasatý
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20060508163012
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
20. 10. 2017 Formátovat
Klíčová slova: Vlasatý

28. 02. 2008 Zastupitelstvo města NESCHVÁLILO vypsání výběrového řízení na prodej stoprocentního obchodního podílu ve společnosti Služby města Český Krumlov, s.r.o.


21. 01. 2008 Rada m.z. doporučuje prodej podniku Služby města .


11. 09. 2006 Oznamuje TM MÚ ve Zpravodaji : několik měsíců řešený prodej 51 % podílu dceřinné společnosti Služeb města Český Krumlov na posledním jednání zastupitelé zrušili. Problém zastaralosti vozového a strojního parku bude řešit nové zastupitelstvo.

08. 05. 2006 Správa NDOP upozorňuje na existenci podnětu město Č.Krumlov (cestou TM jana.zuziakova@mu.ckrumlov.cz);