Podnět číslo 20060402000000 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20060402000000

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20060402000000 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace neznámá
3) Kde začít s řešením Český Krumlov
5) Kdo by měl o podnětu vědět starosta, hejtman, Odbor územního plánování, stavebního řádu a investic, oddělení územního plánu
6) Co je třeba udělat

z konceptu územního plánu VÚC Jihočeského kraje vyjmout bod č.284 (str.57).
Navržená trasa "b"severního komunikačního obchvatu má sledovat současnou železniční trať. Ta však prochází hustě obydlenou městskou částí a potřebnému rozšíření koridoru stojí v cestě mnoho objektů i přírodních překážek. Související stavby výrazně změní působivost historických i přírodních dominant spoluvytvářejících jedinečnou scenérii města v místech, kde v současné době je problém umístit plaňky plotu nebo nabarvit fasádu domu jinak než povolí památkáři. Zjistit, zda navrhovatel této trasy má předpoklady pro výkon svého povolání.

Klíčová slova: cyklostezka

7) Autor podnětu
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20060402000000
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
24. 04. 2019 Na podnět jsem upozornil (prostřednictvím tiskové mluvčí MÚ Mgr. Nestávalové) tým pro „ekodopravu“ v Českém Krumlově.
Arbed

11. 12. 2007 Zajímavý názor

02. 04. 2006 několik občanů odeslalo KÚ Jčk (ing. Arch. R.Bočkovi) námitku proti var. "b" obchvatu.Navrhují "nulovou"variantu - úpravu stávající silnice, tak jak je navržena v ÚP města Č.Krumlov.