Podnět číslo 20060331120043 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20060331120043

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20060331120043 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace neznámá
3) Kde začít s řešením Český Krumlov
5) Kdo by měl o podnětu vědět starosta, odbor investic, územní rozvoj, strategický plán, Krajský úřad, hejtman, ředitelství silnic a dálnic
6) Co je třeba udělat

nestavět severní obchvat Českého Krumlova v trase, která prochází zastavěnými územími města. Opustit nevhodnou variantu obchvatu přes osadu Vyšný, blíže popsanou v podnětu č. 20060327151250. Hledat taková řešení, která pouze nepřesouvají dopravu z jedné zastavěné části města do jiné.

Klíčová slova: cyklostezka

7) Autor podnětu
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20060331120043
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
24. 04. 2019 Na podnět jsem upozornil (prostřednictvím tiskové mluvčí MÚ Mgr. Nestávalové) tým pro „ekodopravu“ v Českém Krumlově.
Arbed

31. 03. 2006 doporučení správy NDOP: autor by měl text podnětu doplnit o vlastní návrh reálné výhodnější trasy.