Podnět číslo 20060330150610 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20060330150610

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20060330150610 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace neznámá
3) Kde začít s řešením Český Krumlov, severní obchvat
5) Kdo by měl o podnětu vědět starosta, Odbor investic , územní rozvoj, strategický plán, ing. Luštický, Krajský úřad, hejtman, Ředitelství silnic a dálnic
6) Co je třeba udělat návrh severního obchvatu Č.Krumlova dle podnětu č.j. 2006 03 27 15 12 50 považovat za scestný. Za obchvat nelze považovat řešení, které pouze přesouvá dopravu z jedné obydlené zóny do jiné.
7) Autor podnětu kliton@seznam.cz (Poznámka správy NDOP :autor omylem, zaslal podnět formulářem pro hlášení úrovně řešení)
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20060330150610
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.