Podnět číslo 20060319143618 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20060319143618

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20060319143618 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace neznámá
3) Kde začít s řešením Česko
5) Kdo by měl o podnětu vědět vláda, poslanec, senátor
6) Co je třeba udělat

zajistit možnost přímé volby starostů. Na místa starostů a radních se často dostávají méně schopní a neoblíbení lidé. Poslanci by neměli považovat své spoluobčany za nesvéprávné stádo.
Jde o inovaci zákona č. 491/2001Sb. (zákon o volbách do zastupitelstev v obci...) a navazující §84, (2) , l) zákona 128/2000Sb.( zákon o obcích) týkající se volby starosty, místostarosty a členy rady obce.
Cílem je omezení politikaření a zmenšení vlivu představitelů volebních stran na pravděpodobnost zvolení kandidátů umístěných na předním pořadí kandidátní listiny a zvětšení rozhodovací vůle voličů. Je třeba zrušit odst. (4), §36,zákona 491/2001Sb. Občan ( volič) chce volit osobnosti , vzdělané , s dobrým morálním profilem , které zná a ne představitelé volebních stran umístěných na prvních místech pořadí kandidátní listiny, kteří často svou morálkou a tím důvěrou občanů neoplývají.
Klíčová slova: přímou volbu přímá volba

FH

7) Autor podnětu
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20060319143618
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
06. 03. 2018 PS ( v prvním čtení) podpořila návrh SPD na přímou volbu starostů.
PODROBNOSTI.

28. 12. 2017 Strana SPD Tomio Okamury předložila ve sněmovně novelu ústavy, v níž navrhuje zavést přímou volbu starostů a hejtmanů.
PODROBNOSTI.

20. 01. 2016 Přímou volbu starostů podporuje i primátorka Prahy

21. 03. 2006 správa NDOP upozornila na existenci podnětu Odbor reformy regulace a ústřední státní správy ( formulářem na http://reforma.vlada.cz/10minut/