Podnět číslo 20060319143518 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20060319143518

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20060319143518 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace neznámá
3) Kde začít s řešením Česko
5) Kdo by měl o podnětu vědět ministr vnitra, ministr financí, poslanec, senátor
6) Co je třeba udělat Inovovat zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (č.250/2000Sb.) Měl by specifikovat podstatné položky výdajové rozpočtové skladby Rozpočet musí být srozumitelný nejenom auditorovi. Zákon by měl umožnit soustředění menších výdajů pod společnou položku s upřesňující poznámkou, ale znemožnit včleňování podstatných částek do souhrnů, aniž by bylo připojeno srozumitelné vysvětlení. Zákon musí nařídit vyčleňování rezervy, např. pro havarijní případy a živelné pohromy. Musí stanovit konkrétní odpovědnost a sankce za porušení rozpočtové disciplíny.
7) Autor podnětu
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20060319143518
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
21. 03. 2006 správa NDOP upozornila na existenci podnětu Odbor reformy regulace a ústřední státní správy ( formulářem na http://reforma.vlada.cz/10minut/