Podnět číslo 20060319143418 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20060319143418

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20060319143418 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace neznámá
3) Kde začít s řešením Česko
5) Kdo by měl o podnětu vědět ministr vnitra, poslanec, senátor, vláda, poslanecká sněmovna, Svaz měst a obcí ČR
6) Co je třeba udělat inovovat zákon 128/2000Sb o obcích . Podle současné úpravy jsou občané např.převážně jen pasivními účastníky jednání obecní zastupitelstva. Zákon nebrání střetu zájmu, ke kterému často dochází tím, že starostové a radní na MÚ zaměstnávají přednostně rodinné příslušníky. Neuvolnění členové OZ sami rozhodují o výši svých odměn. Občané nemohou posoudit, zda odměna člena ZO je přiměřena k efektivitě jeho služby obci. Uvedené nedostatky jsou hlavní příčinou narůstající pasivity občanů a jejich averze k politickým stranám
7) Autor podnětu
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20060319143418
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
21. 03. 2006 správa NDOP upozornila na existenci podnětu Odbor reformy regulace a ústřední státní správy ( formulářem na http://reforma.vlada.cz/10minut/).