Podnět číslo 20060316171241 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20060316171241

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20060316171241 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace probíhá
3) Kde začít s řešením Plzeň
5) Kdo by měl o podnětu vědět Krajské státní zastupitelství Plzeň, policie, Ministr zemědělství, poslanec, senátor
6) Co je třeba udělat Prověřit, zda zaměstnanci Pozemkového fondu ČR nespáchali trestní čin tím, že v době, kdy ještě nejsou vypořádány nároky za nevydané pozemky a jiný majetek podle restitučního zákona prodali např. až 650 hektarů zemědělské půdy akcionáři ing. F.K., který je p.p. bude jen pronajímat „své“ akciové společnosti. Jde zejména o pozemky v k.ú. Čilé, Chockově, Skomelně, Třímanech, Zvíkovci, Chlumu,. Radnicích, Hřešihlavech, Břasích, Hlohovičkách, Němčovicích, Olešné, Hradišti, Březině a Vranovicích (okres Rokycany).
Zákon č. 95/1999 Sb. stanoví, že prodej pozemků se může uskutečnit: a) oprávněným osobám, b) samostatně hospodařícím rolníkům, c) společníkům obchodních společností nebo členům družstev, d) osobám podle § 4 odst. 1 písm. a). O akcionářích se zákon nezmiňuje.
Pracoviště PF se chovají jako soukromé realitní kanceláře a jejich postupem jsou poškozování jiní - avšak na rozdíl od výše jmenovaných, opravdoví zemědělci, kteří zatím nesplňují jiné, zákonem stanovené podmínky, např. neobhospodařují nejméně deset hektarů. Na tyto zemědělce, resp. samostatně hospodařící rolníky by přišla řada až v dalších kolech. Jenže to už nebude co kupovat, protože je již vše prodáno.
Klíčová slova: Šrámek
7) Autor podnětu anonym - dle http://diskuze.obce.cz/scripts/di1.asp?z=11854
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20060316171241
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
13. 10. 2017 Na Tachovsku už 90% půdy patří cizincům? Kdy asi budeme pouhými nájemníky vlastní krajiny?
PODROBNOSTI.

17. 04. 2010 Tady už pšenice neporoste. Ani brambory.

30. 03. 2006 starosta obce N.podává "trestní oznámení" ve smyslu podnětu

Ohlásil: správa NDOP - dle informací z medií