Podnět číslo 20050926093606 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20050926093606

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20050926093606 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace probíhá
3) Kde začít s řešením Česko
5) Kdo by měl o podnětu vědět Parlament a vláda, TV Nova, TV Prima, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, poslanec, senátor
6) Co je třeba udělat znemožnit vysílání pořadů typu Gigh Brother a VyVolení. Tady už nejde o nějaký druh svobody, ale o nechutné a amorální řádění morálně úpadkové mladé generace redaktorů a tvůrců těchto programů. Tyto pořady značně pobuřují mravní postoje obyvatel. Tito tvůrci kultury jenom morálně narušuji mládež. Jak mohou takoví redaktoři jako je např. T. Pergnerová přispívat k výchově mladé zdravé populaci, když nezná nic jiného než sex a drogy. Fandil jsem mladým, ale čím dál se utvrzuji, že takové vedoucí pracovníky jako jsou v těchto TV je třeba držet co nejdál od řídicích a zodpovědných míst. A vztahuje se to i na jiné mediální pracovníky.
7) Autor podnětu bafkun@centrum.cz
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20050926093606
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
05. 10. 2005 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání udělila TV Prima pokutu pět miliónů, a Tv Nova čtyři milióny korun za vysílání obscénních, vulgárních a sexuálních scén v reality show VyVolení a Big Brother před 22. hodinou. Pokuty byly udělen pro porušení paragrafu 32 mediálního zákona. Rada konstatovala, že scény plné násilí, sexu a obscénností vysílané mezi 6. až 22. hodinou mohou ohrozit mravní a psychický vývoj dětí a mládeže,“ Informaci podal Petr Pospíchl, předseda vysílací rady. (Převzato z denního tisku)