Podnět číslo 20050827000000 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20050827000000

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20050827000000 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace probíhá
3) Kde začít s řešením Český Krumlov, Zámecká zahrada, divadlo s otáčivým hledištěm před zámečkem Belárie
4) Místo vady 48°48'37.818"N, 14°18'27.584"E
5) Kdo by měl o podnětu vědět Starosta JUDr. Frant. Mikeš - ODS. (Od listopadu r. 2006 starosta Ing. Luboš Jedlička - ODS, od r. 2010 Mgr.Dalibor Carda), radní, zastupitel.
podatelna@mu.ckrumlov.cz; posta@mu.ckrumlov.cz
6) Co je třeba udělat

Iniciovat přijetí usnesení městského zastupitelstva, které by uložilo starostovi, aby Okresnímu státnímu zastupitelství podal podnět k prošetření podezření z možného spáchání trestného činu ve smyslu zákona č. 140/1961 Sb. v platném znění, kterého se dopustil neznámý pachatel z České republiky tím, že při výkonu své pravomoci z nedbalosti, úmyslu nebo neznalosti maří (zmařil?) možnost provozu divadla s otáčivým hledištěm v zahradě státního zámku Český Krumlov .
Tak působí pachatel (pachatelé ve zločinném spolčení) škodu se zvlášť závažnými následky Městu Český Krumlov, oblastnímu divadlo České Budějovice i České republikce. Ruší pokojný stav a vyvolává vážné rozhořčení většiny obyvatel. Při odůvodňování nutnosti demolice hlediště šíří polopravdy a lži.
Do škod zahrnout zejména:
náklady na demolici otáčivého hlediště , ušlý zisk provozovatele za období do předpokládaného konce obvyklé životnosti zařízení, náklady na vypracování nových projektů, cenu případné nové stavby (včetně pozemků), snížení atraktivnosti Českého Krumlova pro turisty a pro návštěvníky divadla , ztráty času a nefinanční újmy občanů (institucí), kteří neznámému pachateli už několik roků kladou odpor.
Důkaz.
Historie

 

Klíčová slova: točna

7) Autor podnětu Arbed
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20050827000000
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
27. 02. 2019 Komise ministra kultury doporučila, aby divadlo s otáčivým hlediště zůstalo v zahradě českokrumlovského zámku.
PODROBNOSTI.

06. 06. 2018 Ministr kultury v demisi Ilja Šmíd (za ANO) je pro to, aby se otáčivé hlediště v Českém Krumlově přesunulo ze zámecké zahrady do areálu bývalého zahradnictví.
PODROBNOSTI.

29. 10. 2016 Otáčivé hlediště, byť v jiné a třeba zajíždějící podobě, zůstane na původním místě, maximálně se posune trochu z osy. Kauza otáčivého hlediště se stává fraškou, přičemž tento světový unikát by pochopitelně měl zůstat tam, kde je?
PODROBNOSTI.

12. 01. 2016 "Točna" má stát v zámecké zahradě do konce r. 1917.

09. 01. 2015 O dalším osudu divadla s otáčivých hledištěsm jedná starosta Č. Krumlova s ministrem kultury.

23. 05. 2014 Zloději daní to nevzdávají?
Na doporučení ministra kultury Hermanna a členů jeho komise podpoří město České Budějovice "nízkopříjmové" evropské architekty, a to částkou 2,5 až 3 mil. Kč, za kterou získá další projekt nové podoby divadla s otáčivým hlediště, tentokráte opět na jeho tradičním místě, přičemž prostředy na jeho stavbu nejsou zajištěny. :-)
PODROBNOSTI.

Viz též podnět č. 20050601074507

11. 04. 2014 Točna prý musí ze Zámecké zahrady zmizet do konce r.2015, protože ruší symetrii vzácné barokní zahrady. Skutečnost je však jiná. Mezi body A a B (u bodu A je "Točna") byla a určitě i bude zahrada vždy "asymetrickým lesem".
Mobilní hlediště nic neřeší. V létě by jeho denní demontáže provoz divadla nesmírně prodražily a v zimě do zadní části zahrady lidé chodí asi jen proto, že se mohou podívat na "Točnu". Dál jsou jen stromy a zamrzlý rybníček:-) PPODROBNOSTI.

14. 02. 2014 Podnikatel(?) který nabízí pozemky pro nové divadlo s otáčivých hledištěm podal žalobu na úředníky, kteří prý zrušení divadla v Zámecké zahradě zdržují:-) PODROBNOSTI.

16. 10. 2013 Senátor Tomáš Jirsa (ODS) připomíná, že pro zachování "Otáčka" v Zámecké zahradě opakovaně hlasují zastupitelé, petici podepsalo 100 tis.lidí a (v příloze) uvádí kdo si na tento stav stěžuje v Paříži.

Ohlásil: Arbed
22. 02. 2013 Závěry nových jednání o "točně":
provoz před Belarií, na zimu demontovat, zázemí musí být mimo zahradu. Národní památkový ústav zpracuje věcný záměr (do 15.3.2013), jako podklad pro architektonickou soutěž, jejíž kriteria stanoví město Č.B.- k témuž datu.
PODROBNOSTI.

Ohlásil: Arbed
10. 02. 2013 Josef Masaryk, student Jihočeské univerzity v Č.Budějovicích, píše na téma "Divadlo s otáčivým hledištěm" diplomovou práci. Výsledky průzkumu veřejného mínění (k problematice jeho vlivu na chování UNESCO) budou
ZDE.

Ohlásil: Arbed
03. 09. 2012 UNESCO prý od Česka opakovaně žádá důkaz, že trvalé užívání točny nemá žádný negativní dopad na mimořádnou univerzální hodnotu, celistvost a autentičnost kulturního dědictví zámecké zahrady.
Českokrumlovští zastupitelé se problematikou variant umístění "točny" hodlají zabývat až při tvorbě nového územního plánu, protože: POZEMEK JE STÁTNÍ A TOČNA PATŘÍ MĚSTU Č. BUDĚJOVICE.
PODROBNOSTI

30. 08. 2012 O "točně" budou opět jednat zastupitelé. Tentokrát v souvislosti s územními plány.
ZDROJ

07. 07. 2012 Kontrolní výbor českokumlovského Zastupitelstva zpochybnil možnost výstavby otáčivého hlediště v náhradním prostoru a diví se i majitel pozemku.
ZDROJ

15. 06. 2012 Reakce na snahy stabilizovat "točnu" v Zámecké zahradě územním plánem je ZDE

01. 06. 2012 Zachovat "točnu" na stávajícím místě doporučuje i známý režisér Troška.

07. 05. 2012 Výsledky studentské architektonické soutěže na "novou letní scénu v Českém Krumlově jsou ZDE

16. 03. 2012 Názor jednoho z občanů Č.Krumlova.

Ohlásil: Arbed
04. 10. 2011 Točna prý v Č.Krumlově (opět:-) prozatím zůstane:-)
PODROBNOSTI

17. 07. 2011 Kvůli divadlu by prý mohl být Č.Krumlov zapsán mezi památky UNESCO "v ohrožení".
PODROBNOSTI

06. 06. 2011 Provoz otáčivého hlediště v zahradě českokrumlovského zámku je zatím smluvně zajištěný s Národním památkovým ústavem do konce roku 2015. O dalším zachování točny na původním místě jednal ve čtvrtek 2. června hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola se starostou Českého Krumlova Daliborem Cardou, primátorem Českých Budějovic Jurajem Thomou a ředitelem Jihočeského divadla Jiřím Šestákem. Všichni se navzájem ujistili o společném zájmu zachovat otáčivé hlediště v zámecké zahradě.
PODROBNOSTI

Ohlásil: Arbed - podnety@podnety.cz
07. 10. 2010 Aktuální názor ministra kultury je ZDE.

23. 03. 2010 Otáčivé hlediště zůstane v zámecké zahradě do r. 2015

Ohlásil: Arbed
11. 10. 2009 Zámecká zahrada bez "točny" ztratí přitažlivost.(Názor občana.)

09. 10. 2009 Názor bývalého starosty a současného radního Č.Krumlova A.Prince je ZDE

Ohlásil: Arbed
17. 09. 2009 Točna údajně zůstane na místě do r. 2015 a poté se na stejném vybuduje nová.

Ohlásil: Arbed
31. 08. 2009 Za připomenutí existence podnětu poděkoval správci NDOP ředitel Jihočeského divadla Mgr.Jiří Šesták.

Ohlásil: Arbed
29. 08. 2009 Dle názoru starosty Č.Krumlova je přemístění divadla (do r. 2020) nereálné. Petici za jeho zachování již podepsalo na 140 000 lidí. Divadlo ročně navštíví 55 000 diváků.

Ohlásil: Arbed
01. 07. 2009 3. zasedání výboru pro světové kulturní dědictví UNESCO v Seville souhlasilo s tím, aby točna byla na současném místě a v plném provozu až do roku 2016.

Ohlásil: Obsah informace z medií na web vložil Arbed
25. 06. 2009 25.6.2009 - Ministerstvo kultury (náměstek JUDr. F. Mikeš) reaguje na zprávu o likvidaci "točny" do konce r. 2009. Divadlo v zámecké zahradě prozatím zůstane.

Ohlásil: Arbed
25. 06. 2009 Občané zahájili sběr podpisů k další elektronické petici na záchranu divadla v českokrumlovské zámecké zahradě.

Ohlásil: Arbed
14. 04. 2009 10.4.2009 - město Č. Budějovice vyzývá Český Krumlov a Ministerstvo kultury k aktivitám pro záchranu "Točny" - viz http://www.rozhlas.cz/izurnal/cesko/_zprava/569771

Ohlásil: Arbed
20. 12. 2008 názor představitelů města Č.Krumlov.

Ohlásil: Správa NDOP - dle informací ČTK
18. 12. 2008 Na serveru demokracie.krumlov.cz je informace, podle které musí být demontáž otáčivého hlediště ukončena do 31.12. 2009.


Ohlásil: Správa NDOP - dle informací ČTK
10. 12. 2007 upozornění na existenci podnětu přečetl primátor Č.Budějovic Thoma Juraj [ThomaJ@c-budejovice.cz].


Ohlásil: Správa NDOP - dle informací ČTK
09. 10. 2007 na existencipodnětu byli upozorněni: Jirsa Tomáš -senátor; thomaj@c-budejovice.cz primátor Č.B.; Zikmundová Jitka - mistost.Č.K.,občan M.Č.; redaktor časopisu ceskokrumlovsky.denik.cz Z.Zajíček.


Ohlásil: Správa NDOP - dle informací ČTK
27. 09. 2007 radní Č.Krumlova zvažují přemístění otáčivého divadla do prostoru za zámeckou zahradou.


Ohlásil: Správa NDOP - dle informací ČTK
15. 01. 2007 media oznamují, že zástupci Č.Krumlova. Č.Budějovic a ministerstva kultury rozhodli o setrvání divadla na stávajícím místě do r. 2015.


Ohlásil: Správa NDOP - dle informací ČTK
08. 12. 2006 media hlásí, že nový ministr kultury (M.Štěpánek) změnil názor a nezruší rozhodnutí svého předchůdce V. Jandáka. Divadlo může na původním místě zůstat do konce r. 2008. Potom je jeho osud opět nejistý.


Ohlásil: Správa NDOP - dle informací ČTK
09. 11. 2006 TV oznamuje, že nový ministr Mgr. Martin Štěpánek ( posta@mkcr.cz ) na likvidaci "točny" trvá. Byl proto dne 10.11.06 upozorněn na existenci tohoto podnětu. (Kopie pro: senátor ing. Jirsa; starosta Č.K. ing. Jedlička). Ministersto doručení mailu potvrdilo v pá 2006-11-10 13:53
Text podnětu č.j. 2006 11 13 00 00 00 "Gorilí mravy politiků" zveřejnil známý internetový deník NEVIDITELNÝ PES


Ohlásil: Správa NDOP - dle informací ČTK
06. 01. 2006 media hlásí, že ministr kultury (Jandák) zajistil existenci "točny" na další dva roky.
*2006 10 24 - televize oznamují, že nejmenovaný úředník MÚ Č.Budějovice opomenul prodloužit smlouvu k provozu divadla s památkáří....


Ohlásil: Správa NDOP - dle informací ČTK
21. 11. 2005 k podpoře rozumného řešení problematiky zakládá M.Černý občanské sdružení.


Ohlásil: Správa NDOP - dle informací ČTK
28. 09. 2005 občan Miroslav Černý upozorňuje, že několik málo zainteresovaných obratně využívá chaosu ve vlastnických právech k prosazení svých zájmů.


Ohlásil: Správa NDOP - dle informací ČTK
22. 09. 2005 senátor Tomáš Jirsa potvrzuje, že proklamované vyškrtnutí Krumlova z UNESCO v případě nezrušení otáčka v zahradě zámku je uměle vykonstruované a nepravdivé. To potvrzuje i Francesco Bandarin - ředitel UNESCO. (Viz Zpravodaj města Č.K. č.8/2005 ).


Ohlásil: Správa NDOP - dle informací ČTK
13. 09. 2005 o podnětu se zmiňuje MF dnes.
*2005 09 14 : nformaci o podnětu natáčí TV Gimi pro NOVA.


Ohlásil: Správa NDOP - dle informací ČTK
12. 09. 2005 o.s.PODNĚTY.CZ upozorňuje na existenci podnětu senátora Tomáše Jirsu.


Ohlásil: Správa NDOP - dle informací ČTK
10. 09. 2005 ČTK oznamuje, že Deníky Bohemia zveřejnily článek: " Trestní oznámení za otáčivé hlediště v Krumlově ". V něm je vyjádření starosty i správce zámku .


Ohlásil: Správa NDOP - dle informací ČTK
27. 08. 2005 o.s. PODNĚTY.CZ doporučuje: na adresu frantisek.mikes@mu.ckrumlov odešlete text: " Vážený pane starosto, upozorňuji na podnět č.j. 2005 08 27 00 00 00 . Naleznete ho v databázi serveru www.podnety.cz. K výzvě dle textu podnětu se připojuji. (Vaše jméno a bydliště.) "


Ohlásil: Správa NDOP - dle informací ČTK
Přílohy:
20050827000000-20131016-osud-otacive-hlediste-a-stiznost-ze-zamku-informace-senatora-ing-jirsy-doc.doc 27.5 kB