Podnět číslo 20050811180009 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20050811180009

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20050811180009 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace neznámá
3) Kde začít s řešením Česko
5) Kdo by měl o podnětu vědět Parlament, poslanec, senátor, politické strany, redaktor, novinář, občan. NNO, nevládní neziskoé organizace
6) Co je třeba udělat 1.S hlediska kriterií "výsledky práce - mzdové ohodnocení" podrobit nazávislé analyze dosavadní způsob odměňování vrcholových státních politiků, poslanců , senátorů ,... který zatím jen vzdáleně a pouze zprostředkovaně zavisí na skutečných výsledcích práce. Tím se také zcela vymyká standartnímu pricipu hodnocení podle výsledků práce používanému u většiny občanů ČR.
2. Vybrat a ke schválení navrhnout jiný výstižnější zprůsob odměňování . Nejlépe podle skutečných výsledků práce.
3. Pro první pracovní verzi návrhu použít odměňování podle ročního skutečného salda statního rozpočtu . Výchozí ""STOP "" hodnota mzdy : mzda z roku 2004 před mzdovými úpravami.
4. Výpočet mzdy : STOP hodnota mzdy 2004 + korekce ( plus či mímus) podle skutečného salda rozpočtu . Progresivitu korekce (růstu či degrese) určit samostatně.
PROČ :
U vrcholových politiků, prezidenta , vrcholových státních úředníků je mzda dosud většinou stanovena jako x - násobek příslušné "vztažné" mzdy. Vazba tímto způsobe:m stanovené mzdy k souhrným výsledků práce těchto činitelů ( komplexním ukazatelem je např. každoroční saldo státního rozpočtu) je mizivá či jen politická - tedy nehmotná. Hmotná zainteresovanost práce těchto činitelů na hospodaření státu jako celek se tím vytrácí. Dosavadní princip odměňování se tím také liší od principu odměňování většiny občanů ČR podle výsledků práce.
Viz též podněty: 20041018103507 19940212150507 20050122103507 20030426090000
Klíčová slova: mzda, plat, odměna, komunismus,
7) Autor podnětu
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20050811180009
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
28. 03. 2017 Ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Zdeněk Kabátek dostane roční odměnu 1,3 milionu korun hrubého, vzdor tomu, že kritéria pro její vyplacení jsou nastavena vágně a nejsou jasně měřitelná?
PODROBNOSTI.

02. 03. 2012 Někteří senátoři umí státní i městskou pokladnu "vyždímat" opravdu dokonale.
PODROBNOSTI