Podnět číslo 20050727083000 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20050727083000

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20050727083000 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace neznámá
3) Kde začít s řešením Český Krumlov
5) Kdo by měl o podnětu vědět starosta, radní zastupitel
6) Co je třeba udělat Zajišťovat řádné přezkoušení kvalifikace přijímaných úředníků, jejich pravidelné proškolování a přezkušování v průběhu výkonu zaměstnání. Zvýšit nároky na kvalitu řídící práce tajemníka města (ing. Jedlička). Dle zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za r. 2004 http://demokracie.krumlov.cz/audit/ - mimo jiné konstatováno:

Účetnictví není vedeno v souladu se zákonem 563/1991 Sb...... auditor hodnotil kvalitu zpracování účetnictví jako velmi nízkou...... Vzhledem k nízké kvalitě účetnictví se auditorovi nepodařilo ověřit správnost v kontrolním výpočtu na saldo příjmů a výdajů ( rozdíl - 47 880 367,29 Kč)..... Na základě ověřování účetnictví musí auditor konstatovat, že účetnictví města je za rok 2004 neúplné a neprůkazné....Nebyly proúčtovány inventarizační rozdíly fyzické inventarizace...město z vlastních prostředků zaplatilo 495 tis. Kč za rekonstrukci inženýrských sítí a zádlažby v ul. Parkáň a nepodalo žádost o zpětné proplacení, když k této akci byla přidělena dotace...Město nevyužilo možnosti čerpání státní dotace ve výši 17,5 mil Kč na rekonstrukci zimního stadionu, atd...
Zprávu auditora převzal starosta JUDr. František Mikeš dne 16.5.2005
7) Autor podnětu
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20050727083000
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.