Podnět číslo 20050418191607 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20050418191607

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20050418191607 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace neznámá
3) Kde začít s řešením Česko
5) Kdo by měl o podnětu vědět vláda, parlament, poslanec, senátror, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo vnitra
6) Co je třeba udělat Stanovit jednotný sazebník pokut za dopravní přestupky s tím, že přestupce by mohl dodatečně žádat o zmírnění tvrdosti tak, aby byla úměrná jeho životní úrovni.
Soudce, který za jízdu pod vlivem alkoholu dostane pokutu 1500 Kč není motivován k nápravě, protože pokuta činí cca 3% z jeho měsíčního platu. Stejná pokuta odejme průměrnému důchodci více než 20% měsíčního příjmu. Podnět je motivován výrokem policisty Karla Nováka (kontroloval řidiče na silnici z Chebu do Plzně), který prohlásil, že výše pokuty je závislá na tom, jak se řidič chová k policistovi.
7) Autor podnětu
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20050418191607
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.