Podnět číslo 20050410073007 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20050410073007

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20050410073007 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace probíhá
3) Kde začít s řešením Čechy, Morava, Slezsko, ZDE
5) Kdo by měl o podnětu vědět Kandidáti, členové a příznivci občanského sdružení PODNĚTY.CZ
6) Co je třeba udělat NÁRODNÍ DATABÁZE OBČANSKÝCH PODNĚTŮ MUSÍ BÝT JEDNÍM ZE ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY, a to ve všech státech EU.
Zejména proto:

1) Tvořte a do Národní databáze občanských podnětů (NDOP) vkládejte konstruktivní podněty – zejména podněty pro starosty obcí. Pomozte jim „zmapovat terén". S formulacemi prvních z nich Vám správa databáze www.podnety.cz vypomůže. Do NDOP můžete vkládat i žádosti o informace, včetně reakcí na ně.

2) Upozorňujte kompetentní řešitele a novináře na existenci zajímavých návrhů. Sdílejte je na sociálních sítích - viz ikona v odstavci č.8 každého podnětu. Cokoliv ve propěch realizace uděláte, ohlašujte ostatním formulářem, na který vede odkaz z posledního řádku textu podnětu. Vyžadujete informace o realizaci podnětů podle zákona 106/1999Sb.

3) Získávejte sponzory a další členy sdružení. Vážíme si zejména "internetově gramotných" seniorů. Členské příspěvky prozatím nevybíráme - požadujeme práci .

4) Motivujte zastupitele obcí, krajů, představitele nadací a ministerstva, aby vyhlašovali granty pro tématickou oblast „Efektivní komunikace politiků a úřadů s veřejností“. Pravidelně je informujte o celkových počtech podnětů pro obec či kraj a o úrovni jejich realizace.

5) Doporučte svým poslancům, senátorům, ale zejména starostům a hejtmanům, aby technologii NDOP využívali a zkvalitnili tím správu obcí, regionů a státu. Doporučujte představitelům politických stran a hnutí, aby záměr „legitimizace“ internetové NÁRODNÍ DATABÁZE OBČANSKÝCH PODNĚTŮ (NDOP) zapracovali do programových a zejména předvolebních dokumentů.

6) Pište články o aktivitách sdružení, o existenci a osudech zajímavých podnětů. Upozorňujte na ně redaktory televizí. Pište (propagačně motivované) dotazy hostům pořadu HydePark Kopie textů si můžete ukládat ve ZPRAVODAJI sdružení. Zakládejte "FANKLUBY" Národní databáze občanských podnětů, zejména na sociálních sítích,

7) Navrhujte a realizujte opatření, jejichž výsledkem bude vyšší občanská angažovanost studentů středních a vysokých škol a pedagogů všech stupňů. K propagaci projektu a k náboru aktivistů vyžívejte sociální sítě, zejména Facebook. V diskusích na sibovolných stránkách upozorňujte na související podněty.

8) Navrhujte výboru sdružení efektivnější postupy při správě NDOP. Upozorňujte na vady projektu NDOP a stránek www.podnety.cz.

9) Při propagaci využívejte text prezentace projektu. Zdůrazňujte, že občan má zákonem zaručené právo podílet se na správě obcí a krajů svými podněty k nápravě stavu.(Prezentace ve formátu PowerPoint je ZDE) Kompletní mapa webu NDOP je na str. www.podnety.cz/mapa

10) Pokud to neudělá kompetentní politik či úředník, ohlaste občas úroveň realizace (zejména) svých podnětů sami. Odkaz na formulář hlášení je pod textem každého ze zobrazených. (Viz též odstavec č.2)

11) Upozorňujte manažery veřejné správy a spoluobčany na nově zavedenou kategorii (anti)podnětů, které by měli realizovat občané. (Příklad.)

12) Hledejte postupy pro zvyšování internetové gramotnosti seniorů.
7) Autor podnětu Výbor sdružení: podnetyzavináčpodnety.cz
Poslední aktualizace: 20130523 Arbed
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20050410073007
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
23. 05. 2013 Úkoly byly aktualizovány, a to zvýrazněním:
- potřeby dosažení strategického cíle sdružení (NDOP = registr veřejné správy),
- významu legitimizace NDOP politickými stranami,
- potřeby sdílení podnětů na Facebooku a zakládání fanklubů NDOP.

Ohlásil: Arbed
01. 07. 2011 Úkoly byly aktualizovány - zdůrazněním významu Facebooku.

Ohlásil: Arbed - podnety@podnety.cz
05. 11. 2010 K ohlášení aktivit vyzval předseda výboru 17 členů a kandidátů sdružení.

Ohlásil: podnety@podnty.cz
25. 02. 2010 Aktuální hlavní úkoly členů a příznivců o.s.PODNĚTY.CZ
1) "podávat" existující podnětynebo alespoň na jejich existenci upozorňovat - reakce hlásit.
2) Vyzývat lidi s mozkem ke spolupráci - hledat je mezi autory zajímavých článků a v diskusích k nim.
3) Nápaditě nabízet projekt politickým stranám, sdružením, zastupitelům obcí a krajům.
4) Pátrat po možnostech financování Národního centra pro občanské podněty na základě existující NDOP - jak o něm píše pan Tomáš Franke, v odstavci 6 na str.http://www.tomas-franke.cz/tomas-franke-volebni-program.

Ohlásil: Arbed
10. 04. 2005 na podnět byli upozorněni členové o.s.PODNĚTY.CZ.
Aktualizováno:
18.7.05; 15.2.06; 27.10.06; 2007 02 07; 28.4.2008

Ohlásil: arbed(n)wo.cz