Podnět číslo 20050408051300 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20050408051300

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20050408051300 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace neznámá
3) Kde začít s řešením Česko
5) Kdo by měl o podnětu vědět vláda, parlament. poslanec, senátor, prezident, politická strana ODS, ČSSD, KDU-ČSL, KSČM, US
QAktuálně (20111012)posta@vlada.cz, posta@psp.cz, epodatelna@senat.cz, info@socdem.cz, hk@ods.cz, info@top09.cz, info@kscm.cz, info@veciverejne.cz, podnety@podnety.cz
6) Co je třeba udělat Dodržovat článek 20. odst.4 Listiny práv a svobod v ČR, který zní:
"Politické strany a politická hnutí, jakož i jiná sdružení jsou oddělena od státu“ .
Toto ustanovení je v České republice soustavně a závažně porušováno.

Pozn:
Richard von Weizsacher, býv. prezident SRN, upozorňoval, že hlavním účelem stran je maximálně těžit ze státních prostředků. František Pavlíček v knize Konec patriarchátu /Academia 1998/ na straně 199 konstatuje:
"Po patriarchátu přišel partiarchát. Partiarchát v Česku pokračuje. Stranické elity-party ovládají jednotlivé politické strany, ovládají státní aparát, ovládají poslaneckou sněmovnu a senát, ovládají rozhodující hospodářské a politické funkce v zemi.Stranické elity-party bez schválení členskou základnou navrhují kandidáty na hejtmany, kandidáty do senátu, do zastupitelstev. Stranické elity-party ve velmi nákladných volbách umožňují voličům zvolit partajníky, členy part, kandidáty především z největších politických stran, při velmi nízké účasti voličů, tedy nepatrnou menšinou občanů.
Ze státních prostředků dostávají strany-partaje příspěvky na svou činnost a volební agitaci, ze státních prostředků jsou vyplácena odstupné při odchodu, výměně ministrů apod.
Stranické elity-party si odhlasují zákony, které jim vyhovují, odhlasují si zvýšení svých platů a dalších příjmů, příspěvků do stranických pokladen apod. hrazených ze státních prostředků.
Občané, daňoví poplatníci jsou z rozhodování o odměnách poslancům a senátorům vyloučeni, nemohou kontrolovat hospodaření politických stran s prostředky získanými od státu.Vláda partajníků, part, stranických elit - partiarchát pokračuje v kádrování, obsazování funkcí podle stranických legitimací atd. po sametové revoluci dodnes."
7) Autor podnětu K formulaci podnětu byl využit text Ing. Josefa Hromádko.
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20050408051300
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
11. 10. 2011 O podnět se zajímá Ing. Kateřina Amiourová

Ohlásil: Arbed - podnety@podnety.cz
29. 09. 2009 Příklady korupčního chování politiků.