Podnět číslo 20050318055707 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20050318055707

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20050318055707 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace probíhá
3) Kde začít s řešením Český Krumlov
5) Kdo by měl o podnětu vědět Starosta JUDr. František Mikeš - ODS , zastupitel, radní, Ing. Horváth, ing. Danielis.
Aktuálně (r.2011): starosta Dalibor Carda(ČSSD)- posta@mu.ckrumlov.cz
6) Co je třeba udělat Konkretizovat strategii pro komunikaci radnice s obyvateli a hosty města.
Vyčlenit pro ni potřebné finanční prostředky.
Důvod: z rozpočtu města je na realizaci opatření Akčního plánu pro oblast 1.4.1.1. (N) vyčleněno na příští 4 roky celkem 0,00 Kč.
Protože nic není zadarmo - logicky usuzuji, že Zastupitelstvo města se "strategicky" rozhodlo s nikým nekomunikovat, přičemž (cituji z jiné části materiálů o strategickém plánování):
" Jde o to, že si všichni, kterých se to dotýká, řeknou, co chtějí a pak se to všichni společně snaží uskutečnit."

Zajistil autor:
17.3.2004 upozornil na uvedený nedostatek starostu, místostarostu a několik radních.
18.3.2005 upozornil na tento podnět v internetové diskusi o Akčním plánu na www.mu.ckrumlov.cz .
20.3.2005 @ doporučeno ing.Horváthovi - zvážit možnost odkazů na www.demokracie.krumlov.cz i na www.podnety z webu www.mu.ckrumlov.cz.
(Shodné doporučení je v diskusním příspěvku na str. demokracie.krumlov.cz dne 19.3.2005.)
Klíčová slova: OnLine
7) Autor podnětu arbed@wo.cz
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20050318055707
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
04. 10. 2016 Podnět je do značné části realizován. Město má např. vlastní systém hlášení závad.

16. 12. 2015 Město Č.Krumlov odvysílalo první (zkušební) přímý přenos ze zasedání zastupitelstva. Opravdu dobře bylo rozumět pouze starostovi, který měl mikrofon na klopě saka. Prostorové mikrofony jsou pro tento účel nevhodné.

06. 04. 2011 Viz též podnět z r. 2001.

15. 05. 2008 Ing. T.H se domnívá, že v případě poznámky: “zastupitelstvo města se strategicky rozhodlo s nikým nekomunikovat „ jde o (ubohé) vytržení problému z kontextu. Existuje podatelna, i e-podatelna, úřední hodiny a desítky úředníků, kteří celé dny věnují občanům, existuje web města kde jsou aktuality, mailfórum, informace o úřadě, usneseních, vyhláškách, existují komise, možnost účastnit se zasedání zastupitelstva, starosta je téměř každý den na nějakém veřejném jednání či akci, existuje městský zpravodaj, KUK, existují setkání s podnikateli, s občany při řešení územních plánů či návrhů úpravy sídlišť, jednání osadních výborů, vývěsky, letáky, atd.

15. 04. 2008 v souvislosti s jiným podnětem, se k problematice komunikace s občany se vyjádřila místostarostka Č.Krumlova Ing. Jitka Zikmundová i předseda o.s.PODNĚTY.CZ


21. 05. 2005 Ing Horváth mailem oznamuje, že výzvu k umístění odkazů na diskusi i Databázi přeposlal ing. Danielisovi.