Podnět číslo 20050307173507 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20050307173507

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20050307173507 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace neznámá
3) Kde začít s řešením Český Krumlov
5) Kdo by měl o podnětu vědět starosta, tajemník
6) Co je třeba udělat zajistit aktualizaci internetových stránek Českého Krumlova a nalézt způsob, jak potřebě časté aktualizace předcházet . Problém se týká zejména adres na kontaktní osoby. Například na serveru http://www.ckrumlov.cz/cz1250/mesto/soucas/t_udrzit.htm je pro Strategický plán města kontaktní osobou Vladimir.Zunt@mu.ckrumlov.cz, který už nejméně rok na MÚ nepracuje.
7) Autor podnětu
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20050307173507
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.