Podnět číslo 20050226230007 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20050226230007

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20050226230007 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace neznámá
3) Kde začít s řešením Česko
5) Kdo by měl o podnětu vědět Vláda, Parlament, poslanec, senátor, Ministerstvo školství, vnitra, spravedlnosti
6) Co je třeba udělat

Snížit věkovou hranici trestní odpovědnosti nezletilých, případně obnovit možnost přiměřených fyzických trestů ve školách.
Důvod:
zejména učitelé konstatují soustavné zvyšování agresivity mládeže a nemají k dispozici dostatek účinných výchovných prostředků.
Viz též podněty č.j.:
-2004 12 17 11 31 00
-2002 05 03 20 07 07
-2006 03 02 14 14 00
-2004 10 22 11 00 00
-2004 09 25 18 12 00
Klíčová slova: skaut, junák

FH

7) Autor podnětu
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20050226230007
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
03. 11. 2018 Skauti dostanou v r. 2019 ze státního rozpočtu méně peněz než než letos a sportovci více?
PODROBNOSTI.

05. 10. 2018 V České republice funguje 2 147 skautských oddílů. V nich je registrováno 60 522 skautů z toho 41 083 dětí a mladých do 18 let. Nábor dalších je zastaven, chybí vedoucí a klubovny. O skauty je ve firmách zájem. Cení si vůdčích schopností a odpovědnosti. Pro nedostatek vedoucích a kluboven zastavily některé oddíly nábor nových členů.
PODROBNOSTI.

25. 02. 2018 Skautů je 60 tis. a stále jich přibývá (o cca 2 tis. ročně). Mají však nedostatek kluboven. .
PODROBNOSTI.

05. 11. 2016 Dovedností, které lidé získají např. ve skautu si mnohé mnohé firmy cení stejně jako dobrých škol. Pro rok 2016 ministerstvo školství vyčlenilo na práci s mládeží 264 milionů korun, na sportování mládeže 370 mil. Na sport celkem však 3,7 miliardy.
PODROBNOSTI.

22. 04. 2016 Dva chlapci, kteří loni na autobusovém nádraží v Pardubicích umučili bezdomovce, se nudili a „chtěli se pobavit“.

22. 04. 2016 Poslanecká sněmovna projedná návrh na nepromlčitelnost plánovaných vražd a snížení trestní odpovědnosti na 13 roků?

17. 02. 2016 V pořadu HydePark ČT (v21:43 hod.) prohlásil PhDr. Ladislav Csémy, že 16% žáků vykazuje známky agresivity a 6% je vysoce agresivních. Roste i počet případů kyberšikany.

14. 02. 2016 Nezletilý hoch zavraždil v Teplicích dívku?

07. 10. 2014 Patnáctiletá dívka uvázala jiné (mladší) děvčátko ke stromu, mučila je a usekla mu prst?

24. 07. 2011 Někteří nezletilci (možná na pokyn rodičů) zjevně stále masivněji a sofistikovaněji zneužívají své beztrestnosti. Dvě ostravské dívky (ve zločinném spolčení) např. přepadaly a okrádaly seniorky.
http://zpravy.idnes.cz/ctrnactileta-a-patnactileta-divka-prepadaly-v-ostrave-seniorky-pwj-/krimi.aspx?c=A110724_113606_ostrava-zpravy_abPODROBNOSTI

14. 04. 2010 Ministryně spravedlnosti připravuje otevření debaty o úplném prolomení věkové hranice trestní odpovědnosti, protože v praxi se mohou časem ukázat i vraždy spáchané dětmi, kterým je např. deset let.

10. 03. 2008 na existenci podnětu byla upozorněna ministryně Džamila Stehlíková


20. 05. 2005 snížilo věkovou hranici na 14 roků Slovensko