Podnět číslo 20050126090100 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20050126090100

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20050126090100 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace neznámá
3) Kde začít s řešením Česko. Čechy, Morava , Slezsko
5) Kdo by měl o podnětu vědět vláda, Ministerstvo školství, hejtman , starosta, Odbor školství
6) Co je třeba udělat zakázat úředníkům, aby od ředitelů škol vyžadovali jiná data a v jiném uspořádání než je ředitelé sami potřebují pro řízení škol. Právo (možná) mají pouze na kopie "vnitropodnikové" dokumentace. Nechť si z ní potřebné sumarizace a odvozené informace sestavují sami. Podnět je reakcí na článek serveru: http://www.ucitelskenoviny.cz/obsah_clanku.php?vydani=38&rok=03&odkaz=at.html
7) Autor podnětu Správa databáze
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20050126090100
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.