Podnět číslo 20050111132107 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20050111132107

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20050111132107 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace neznámá
3) Kde začít s řešením Český Krumlov, České Budějovice
5) Kdo by měl o podnětu vědět Starosta, Odbor investic , územní rozvoj, strategický plán, Ing. Luštický, Krajský úřad, hejtman
6) Co je třeba udělat

Předpokládat, že výhledově bude nutné vybudovat komunikaci (obchvat), spojující Tovární ulici s areálem kasáren (u osady Vyšný). Např. od objektu firmy Valenta, kolem Střelnice a bývalého psího útulku - směr panelová cesta na Kájov.
Bude vhodné vést z této komunikaci odbočku - od Střelnice, směrem k objektu Sběrné suroviny (u nádraží ČD).
Rezervovat potřebné pozemky v územních a rozvojových plánech Č.Krumlová a Kájova.
Důvod:
na území kasáren se plánuje výstavba 80 bytů (přibude minim. 80 automobilů). Lze tam očekávat další "přírůstky" obyvatel a provozů. V oblasti kolem Sběrny surovin jsou desítky garáží. Komunikace by s výhodou používali i další motoristé a cyklisté z Nádražního předměstí, z osad Vyšný, Lazec a p.p. i Kájov, pro cesty do zaměstnání a k obchodním domům.
Jde o přirozený obchvat Č.Krumlova pro motoristy, kteří se cestou z Černé v Pošumaví (nebo od Chvalšin) do Č.Budějovic budou chtít vyhnout dopravním zácpám podél Vltavy. Snížilo by se zatížení stávající komunikace Domoradice - Kájov.
Zajistil autor:
12.1.2005 odeslal text podnětu ved. Odboru rozvoje MÚ Č.Krumlov, s upozorněním na podněty č.j.2001 03 01 12 27 07 a č.j. 2001 04 08 10 37 07

Klíčová slova: cvičák, doprava, TUŽ, cklostezka

7) Autor podnětu
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20050111132107
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
24. 04. 2019 Na podnět jsem upozornil (prostřednictvím tiskové mluvčí MÚ Mgr. Nestávalové) tým pro „ekodopravu“ v Českém Krumlově.
Arbed

29. 08. 2018 Viz též podnět č.j. 20100410080807

Ohlásil: Arbed
29. 08. 2018 V jednom z obrázků hrubopisu územních studií veřejných prostranství Vyšný + kasárna je cesta z kasáren do Domoradic zakreslena.

Ohlásil: Arbed
08. 08. 2014 Autem z Větřní na nádraží ČD v Č.Krumlově průměrnou rychlostí cca 10km/hod.?

16. 04. 2010 Očekávat rozvoj oblastí Horní Planá, Nová Pec, Smrčina,atd., do kterých lidé asi nebudou jezdit přes Větřní. Výhodnější jsou trasy na Kájov - Hořice, případně na Polnou v Pošumaví, přes Krumlov. V něm z Domoradic na Chvalšinskou. Město se objet nedá. (PODROBNOSTI)

Ohlásil: Arbed
11. 04. 2010 Na území kasáren se připravuje výstavba, zejména bytů. Přibude cca 100 automobilů.
Viz též podnět č.j. 2010 04 10 08 08 07

Ohlásil: Arbed
02. 04. 2006 (správa NDOP) - několik občanů odeslalo KÚ Jihočeského kraje (ing. arch. Radku Bočkovi) námitku proti obchvatu - pokud by měl sledovat trasu současné železnice. (Varianta "b" , str.57, bod č. 284 ÚP VÚC JčK). Viz též podnět 2006 04 02 00 00 00

Ohlásil: Lumír Luštický [lumir.lusticky@mu.ckrumlov.cz]
14. 01. 2005 (ing. Luštický) -případnému propojením obou lokalit se věnují hned 2 územně plánovací dokumentace. Územní plán obce - města Český Krumlov (nyní řešený) s projektantem jsme tuto otázku řešili, zatím je v uvažované trase navržena "jen" cyklotrasa". Dopravní propojení nebylo zatím schůdné pro některé dotčené orgány státní správy, se kterými musí být u každého projednávaného stupně územního plánu dosaženo 100% shody. S ochranáři přírody se podařilo dosáhnout souhlasného stanoviska k úpravě jižní hranice SCHKO Blanský les - vyjmutí průmyslové zóny a kasáren z této chráněné oblasti. Na počátku roku 2004 byly materiály předány vedení města tak, aby prostřednictvím poslanců bylo upraveno Nařízení vlády, kterým jsou CHKO vyhlašovány. Na druhé straně se nepodařilo tuto hranici posunout až pod les - ochranáři připravují vyhlásit na Liščí hoře přírodní rezervaci. Určitým řešením pro nové propojení Vyšného a Nádraží s lokalitou Tovární je v našem územním plánu řešená nová propojka z Nádraží (okolo stávajících garáží pod tratí) po vrstevnici prochází dnešní zahrádkářskou kolonií a navazuje na místní komunikaci u dnešní betonárky. Toto řešení by mělo vyhovovat nejen obyvatelům VYšného, ale i sídliště Nádraží. Doprava se pak vyhne zatíženému uzlu na Špičáku. Uvedené problematice se však věnuje i nadřízená územně plánovací dokumentace - tzv. Územní plán velkého územního celku Jihočeského kraje. Pořizovatelem je Krajský úřad Jihočeského kraje. Zrovna včera, dne 13.1.2005 byla na kraji koordinační porada se všemi "okresy". Zúčastnil se jak pan Hála (vedoucí odboru dopravy a siln.hospod.), tak "moje" ing. Hermanová (vedoucí oddělení územního plánování), tak moje maličkost. V rámci priorit bylo doporučeno řešit i tzv. severní silniční obchvat Českého Krumlova, tedy znovu analyzovat a ve variantách posoudit možnost odklonu dopravy projíždějící směrem na Prachatice, Lipno, atd. Uvidíme, jaký bude vývoj.

Ohlásil: Lumír Luštický [lumir.lusticky@mu.ckrumlov.cz]